Dziś: wtorek,
22 maja 2018 roku.
Przegląd do nr 567 – maj 2018 r.
Polacy Ukrainy
Poznajemy przeszłość
II Etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie

23 marca w Kijowie odbył się II etap II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, do którego zakwalifikowano 5 uczniów z Kijowa i Odessy. Na ten etap uczestnicy powinni byli przygotować pracę pisemną lub prezentację multimedialną, odpowiedzieć na wylosowane 2 pytania oraz na pytania dotyczące jednej z dwóch wybranych przez siebie lektur z proponowanej epoki.

Komisja w składzie: zastępcy Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jacka Żura, Prezesa Fundacji Wolność i Demokracja Roberta Czyżewskiego, prof. dr hab. Tomasza Ciesielskiego, prof. dr hab. Marka Białokura, wysoko oceniła poziom przygotowania oraz wiedzę z historii Polski uczniów placówek polskich na Ukrainie. Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski podziękował także nauczycielom za zaangażowanie na rzecz przygotowania uczniów do kolejnej edycji Olimpiady.

Eliminacje II stopnia odbyły się w Domu Polskim w Kijowie. Najwięcej punktów za swoją odpowiedź uzyskali: Weronika Diaczenko, uczennica Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie, Elżbieta Mariot, Andrzej Krasnowski, uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Domu Polskim w Kijowie.

Życząc wytrwałości w poszukiwaniu wiedzy i dalszych sukcesów naukowych serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom II etapu II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Składamy słowa wdzięczności wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej edycji Olimpiady, a szczególnie Fundacji Wolność i Demokracja, pracownikom Domu Polskiego w Kijowie: Maciejowi Jastrzębskiemu za organizację, Marii Siwko za opiekę nad uczestnikami i innym osobom, które przyczyniły się do jej realizacji.

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України