Dziś: poniedziałek,
18 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 569 – czerwiec 2018 r.
Aktualności
Nauka sprzyja innowacjom
Organizacja nauki akademickiej w Polsce i na Ukrainie


Aktyw Stowarzyszenia (Olga Bogucka w centrum)

W Białej Cerkwi 14 maja dla członków Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w ramach corocznego Ogólnoukraińskiego Festiwalu Nauki, poświęconego Dniowi Nauki na Ukrainie przeprowadzono wykład-prezentację na temat „Polsko - ukraińskie stosunki w dziedzinie nauki i oświaty”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki w społeczeństwie. W tym roku Festiwal wiąże się również ze 100-leciem utworzenia Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Będąc członkiem SKP i jednocześnie przedstawicielem nauki akademickiej chciałabym pokrótce zapoznać zainteresowanych tematem z głównymi kierunkami działania Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, historią ich powstania, etapami kształtowania się, głównymi problemami i perspektywą ich rozwoju.

Akademicka forma organizacji znajduje szerokie rozpowszechnienie w świecie i jest pewnym bilansem między uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi, nie związanymi z procesem nauczania. Narodowe akademie nauk czy ich analogi istnieją w 114 państwach świata, w tym w 48 krajach Europy. Narodową Akademię Nauk Ukrainy założono 27 listopada 1918 roku w Kijowie staraniami światowej sławy uczonego Wołodymyra Bernadzkiego. Począwszy od 1962 roku i po dziś dzień pracą Akademii kieruje Borys Paton. Ciekawe, że jest on jej rówieśnikiem, gdyż w tym roku obchodzi on stulecie urodzin.

Ogółem w ukraińskiej Akademii istnieje 14 oddziałów, połączonych w 3 sekcjach - Nauk Fizyko-technicznych i Matematycznych, Nauk Chemicznych i Biologicznych oraz Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Polska Akademia Nauk posiada pięć specjalistycznych oddziałów - Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Biologicznych i Rolniczych, Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Nauk Technicznych, Nauk Medycznych. Dziś w Polsce istnieją 69 instytutów, większość z których zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. Cele ich działania sprowadzają się sprecyzowania praw rozwoju przyrody, społeczeństwa i myślenia. Wyniki ich fundamentalnych badań są podstawą przynoszącą społeczeństwu praktyczną korzyść nie tylko w najbliższym czasie, lecz i w perspektywie.

Dawno już udowodniono, że bez rozwoju nauki nie możliwy jest ekonomiczny rozwój kraju, a co za tym idzie - wzrost dobrobytu jego obywateli. Znany historyk ekonomiki Joel Mokyr pisał, że technologia to nie wróg - to nasza największa nadzieja, bowiem świat zawsze zmieniał się i będzie się zmieniał na skutek postępu technologicznego. A to odbywa się tylko wtedy, kiedy nauka kroczy naprzód!

Olga BOGUCKA
(Instytut Ekonomiki Przemysłu NAN Ukrainy)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України