Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Polacy Ukrainy
Wystawa
KARTY WSPÓLNEJ HISTORII


Zamek w Dębnie.  W muzeum znajduje się wiele eksponatów z zamku Podhoreckiego (w pobliżu Lwowa
). Ostatnia twierdza, nabyta przez przedstawiciela rodu Ostrogskich w Małopolsce

W połowie maja w kijowskiej siedzibie Związku Polaków na Ukrainie odbyła się prezentacja wystawy fotograficznej „Polska - Ukraina: karty wspólnej historii” (część 1 „Polska”) zorganizowanej przez Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda" (kurator - wiceprezes Stowarzyszenia Julia Ferencewa).

Wystawiono na niej 25 plansz z reprodukcjami różnych obiektów związanych z działalnością przedstawicieli ukraińskich elit XIII - XIX wieku i w czasach I Rzeczypospolitej - książąt Ostrogskich, Wiśniowieckich Olelkowiczów-Słuckich. Są to pałace, zamki, świątynie, które przetrwały do ​​dnia dzisiejszego na terenie Polski, nie tylko w Krakowie czy Warszawie, ale także w małych miasteczkach, takich jak: Dębno, Nowy Wiśnicz, Kurnik, Szamotuły, Szydłowiec i inne. Zdjęciom na każdej z plansz towarzyszy krótki szkic historyczny.


Tarnów, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nagrobek księcia Janusza Ostrogskiego (zm. 1620) i jego żony Zuzanny z Seredych

Druga część wystawy przewidziana jest na październik i znajdą się tam zdjęcia zabytków w Polsce i na Ukrainie, ilustrujące wkład członków polsko-ukraińskiego magnaterii do naszej wspólnej historii.

Autorem zdjęć jest Mikołaj Ferencew.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України