Dziś: czwartek,
22 listopada 2018 roku.
Przegląd do nr 579 – listopad 2018 r.
Polacy Ukrainy
Festiwal w regionie czarnomorskim
„Wracamy do korzeni”


Zdjęcie po wspólnym polsko-ukraińskim koncercie

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski w Jużnoukraińsku  (mieście w obwodzie mikołajewskim, usytuowanym nieopodal Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej) w dniach 15-16 czerwca odbył się IV Festiwal Kultury Polskiej pod dewizą: „Wracamy do korzeni”.

Impreza przebiegała na wysokim międzynarodowym poziomie. Uczestniczyli w niej goście z Polski - odbywający tournee po Ukrainie w ramach projektu „100-lecie niepodległości – polska muzyka za granicą”  Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława  Moniuszki w Radomsku.

Pozdrowienia z okazji święta wygłosili Konsul Generalny RP w Odessie Dariusz Szewczyk i Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz.

Na zaproszenie organizatorów festiwalu - Polskiego Stowarzyszenia „Polonia” prowadzonego przez prezes Innę Kosenko oraz proboszcza Kościoła Parafialnego św. Antoniego z Padwy Karola Karwowskiego z Chersonia przybyli soliści śpiewaczego zespołu folklorystycznego „Przyjaźń” – działającego przy Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” w Chersoniu - Walentyna Piddubna i Wasyl Zacharski.

W ciągu dwóch dni w radosnej i przyjaznej atmosferze uczestnicy Festiwalu, prezesi i członkowie reprezentowanych Stowarzyszeń mieli możliwość wykazania swego dorobku artystycznego, jak też prezentacji swoich wyrobów na równolegle zorganizowanym kiermaszu.

Festiwal „Wracamy do korzeni” zaciera granice między pokoleniami i jest to dobrą okazją, aby sięgnąć do źródeł, kultury i tradycji swego narodu.

Walentyna PIDDUBNA ,
Tetiana STARYNSZCZAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України