Dziś: niedziela,
21 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Witryna

Wolontariusze z Polski porządkujący w ramach IX edycji Akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA polskie miejsca pochówku na Cmentarzu Bajkowa oraz ich opiekunowie z polskich organizacji Kijowa spotkali się z Ambasadorem RP na Ukrainie Janem Piekło i Konsulem RP w Kijowie Bartoszem Jabłońskim.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України