Dziś: sobota,
11 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Kościół
Losy obrazu sakralnego
Tajemnica Berdyczowskiej Bogurodzicy


Obraz sakralny Matki Bożej Berdyczowskiej

Podczas oficjalnych uroczystości z okazji ХІХ Dni Kultury Polskiej w miejskim Pałacu Kultury na szerokim ekranie odbyła się oficjalna premiera polskojęzycznego filmu „Tajemnica Berdyczowskiej Bogurodzicy".

Autorem i reżyserem filmu jest prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek Zarządu Głównego i Prezydium Związku Polaków na Ukrainie, doktor politologii, deputowany Rady Miasta Berdyczowa - Jerzy Sokalski. Konsultantem w kwestiach religijnych oraz z zakresu sztuki sakralnej i historii kresowych obrazów sakralnych jest zastępca kustosza sanktuarium berdyczowskiego, karmelita bosy o. Paweł Ferko.

W filmie po raz pierwszy przedstawiono bogatą historię i uwydatniono wielkie znaczenie, jakie stanowi Berdyczowska Madonna i Berdyczowskie Sanktuarium.  Zdjęcia do filmu kręcono na terytorium Polski i Ukrainy, gdzie udało się znaleźć unikalne kopie Ikony Berdyczowskiej (w Polsce filmowcy przebyli trasę liczącą prawie 4 tys. km - na Ukrainie około tysiąca). Ponadto widzowie mają teraz możliwość zobaczyć materiał filmowy z archiwów i bibliotek klasztornych w Polsce, gdzie przechowywane są księgi i kalendarze wydane w berdyczowskiej fortecy setki lat temu.

Wywiadów dla filmu użyczyli dostojni przedstawiciele władz Polski - wiceminister MSZ RP (obecnie Poseł na Sejm RP) Jan Dziedziczak, senator RP Stanisław Gogacz oraz zwierzchnicy duchowi Zakonu Karmelitów (prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek OCD), co udobitnia wagę filmu stworzonego przez Jerzego Sokalskiego.

Film o obrazie Matki Bożej Berdyczowskiej powstał przy wsparciu braci Zakonu Karmelitów Bosych, Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie".


Autor filmu Jerzy Sokalski i o. Paweł Ferko
OCD

Projekcja filmu poprzedzona została wspaniałym występem Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Зорецвіт” z Miejskiego Pałacu Kultury, który na wstępie wykonał (po polsku) pieśń Maryjną „Nie opuszczaj nas”. Następnie autor i reżyser filmu Jerzy Sokalski opowiedział o wielkiej skali prac poczynionych przy przygotowaniu i bezpośredniej realizacji filmu, zaś  o. Paweł Ferko zachęcał mieszkańców Berdyczowa i gości miasta podzielić się informacjami na temat losów oryginału obrazu Matki Bożej Berdyczowskiej, który zaginął podczas II wojny światowej ( w 1941 r.). Tak więc, być może, w tym temacie powstaną kolejne filmy.

Przepełniona sala Pałacu Kultury (wraz z balkonem mieszcząca niemal tysiąc osób) życzliwymi oklaskami podziękowała autorowi filmu za wykonaną po mistrzowsku pracę i głęboką analizę badanych tematów.

Obecna na oficjalnej premierze vice-konsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Agnieszka Góralska wysoko oceniła film, podkreślając w wywiadzie z reżyserem, że koncepcja filmu była bardzo udana i ciekawa.

I rzeczywiście, jego fabuła fascynuje, mieści intrygę, a ujęcia dokumentalne splecione są z elementami fikcyjnymi (a propos - Jerzy Sokalski zagrał w scence fabularnej rolę wojewody kijowskiego Janusza Tyszkiewicza, który po wyzwoleniu z niewoli tureckiej jako wotum dziękczynne podarował karmelitom łaskami słynący obraz Madonny Berdyczowskiej).

Pogratulujmy, zatem Jerzemu Sokalskiemu i całej ekipie filmowej pomyślnego obrotu rzeczy i tak spektakularnego sukcesu oraz podziękujmy za popularyzację Berdyczowa arenie międzynarodowej!

Denis ZAREMSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України