Dziś: niedziela,
21 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Witryna
Wolontariusze ze Śląska przybyli do Kijowa
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Już po raz dziewiąty uczniowie dolnośląskich szkół wraz z opiekunami wyjeżdżają na Kresy, aby porządkować zapomniane, polskie nekropolie. Podczas tegorocznych wakacji 1300 młodych wolontariuszy pracuje na ponad 145 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Iwano Frankiwska, Tarnopola, na Podolu i Wołyniu, w ramach tej akcji zorganizowanej przez Fundację Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a prowadzonej pod patronatem Prezydenta Polski i TVP Polonia.  Dzięki tej wieloletniej szlachetnej akcji woluntariusze zinwentaryzowali już ponad 100 tys. pochówków polskich z cmentarzy znajdujących się głownie w zachodnim regionie Ukrainy.

W tym roku znakomita wrocławska dziennikarka Grażyna Orłowska-Sondej, która od wielu już lat towarzyszy i sekunduje tej, a wcześniej, mnóstwu innych dobroczynnych inicjatyw, po skontaktowaniu się z Kierownikiem Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Tomaszem Dederko, postanowiła jedną z grup woluntariuszy skierować do Kijowa.

Wybór padł na grupę młodzieży z Bogatyni, miasta położonego w polskiej części Łużyc Górnych, przy granicy czeskiej i niemieckiej.  Opieki nad ośmioosobową ekipą podjęła się Leokadia Kołodyńska Zysk, która już piąty raz z rzędu przyjeżdża z taką misją na Ukrainę (pierwszy raz pracowała w Sokalu, a następne trzy lata w Lisowcach). W cięższych pracach młodzież wspomagali panowie Jacek Sadnik z Legnicy i Witold Zagrobny z Lubiatowa. Grupa do Kijowa przyjechała własnym busem.

„Nie tylko uporządkowywanie, sprzątanie, odnawianie napisów na grobach jest wytyczonym przez nas celem - mówi Pani Leokadia – równolegle prowadzimy dokumentację całości działań, która sprowadza się do segregacji obiektów, ich opisu, sfotografowania przed i po przeprowadzonych pracach. Listę nazwisk pochowanych przekazujemy naszym informatykom, którzy tworzą powszechnie dostępną bazę, swoistą wyszukiwarkę grobów, która umożliwi wszystkim zainteresowanym odszukanie śladów swoich przodków.

Cmentarz Bajkowa w porównaniu z cmentarzami, które poznałam wcześniej ma o wiele lepiej zachowane miejsca pochówku Polaków. Zapewne jedną z przyczyn tego są użyte tu solidne materiały - granit, marmur - rzadko piaskowiec, ale jest tu też zasługa aktywistów Kijowskiego Stowarzyszenia „Zgoda”, którzy od wielu już lat otoczyli opieką parcelę polską.

Chcę serdecznie podziękować jednemu z takich zapaleńców, posiadającemu dar organizowania pracy zespołów ludzi - Rościsławowi Raczyńskiemu, który wspaniale koordynował nasze działania i przygotował ciekawy program turystyczno-poznawczy.

Jesteśmy też wdzięczni członkom Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”, którzy w ciągu tygodnia codziennie pomagali nam w pracach, a po pracy urozmaicali nam pobyt w mieście”.

Podczas pobytu w Kijowie wolontariusze z Polski spotkali się z wieloma przedstawicielami stowarzyszeń i środowisk polskich stolicy.

Zawitali do siedziby Związku Polaków na Ukrainie, gdzie przyjął ich prezes Antonii Stefanowicz. W stołecznej siedzibie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie „Domu Polskim” dyrektor Maria Siwko i Nadzieja Susznicka przekazali gościom wiele ciekawych informacji dotyczących historii i dzisiejszych realiów z życia społeczności polskiej na Ukrainie.

Odwiedzili Bibliotekę im. Adama Mickiewicza, gdzie spotkali się z członkami i prezes Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza Ireną Gilową, która, w ramach programu, pokazała gościom najciekawsze zakątki miasta.

Po romantycznym Zjeździe Andrzejewskim – kulturalnej oazie Kijowa – goście odbyli spacer z Julią Ferencewą. Wszędzie, w tym i na przejażdżce po Dnieprze, towarzyszyła im Tatiana Raczyńska. Ksiądz Paweł oprowadził ich po kościele św. Mikołaja.

Nie pominięto wyjazdu do podkijowskiej Bykowni, na Polski Cmentarz Wojenny, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze, a o tragedii z tych czasów opowiedział im b. prokurator wojskowy Andrzej Amons. W niedzielę uczestniczono we mszy w kościele św. Aleksandra, gdzie woluntariusze spotkali się też z Czesławą Raubiszko - zasłużoną opiekunką miejsc pamięci.

W ostatnim dniu pobytu woluntariuszy zaproszono do Ambasady RP na Ukrainie, gdzie przyjął ich Ambasador RP Jan Piekło i Konsul RP Bartosz Jabłoński.

Ambasador podziękował woluntariuszom i opiekunom ze środowisk polskich Kijowa za budowanie mostów ponad granicami i szlachetne działania w imię zachowania pamięci historycznej oraz wręczył upominki zapraszając do powtórnego odwiedzenia Kijowa.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України