Dziś: niedziela,
16 grudnia 2018 roku.
Przegląd do nr 580 – grudzień 2018 r.
Rozmaitości
Naj, naj, naj…


Takie oto gigantyczne purchawki znalazł nasz czytelnik 15 lipca w zaroślach na terenie kijowskiej wyspy „Hydropark”. Świeże okazy (białe wewnątrz) są jadalne, co prawda w Polsce znajdują się pod ochroną.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України