Dziś: niedziela,
21 października 2018 roku.
Przegląd do nr 577 – październik 2018 r.
Witryna
80-lecie otwarcia Obserwatorium na górze Pop Iwan


80-lecie otwarcia Obserwatorium na górze Pop Iwan

W dniach 28-29 lipca br. w Werhowinie (d. Żabiu) i na szczycie góry Pop Iwan w obwodzie iwano-frankiwskim obchodzono jubileusz 80-lecia otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego Uniwersytetu Warszawskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Główni organizatorzy – Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ihor Cependa, rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka przywitali przybyłych na to wydarzenie naukowców, dyplomatów, działaczy społecznych z Polski i Ukrainy. Na obchody przybył także Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju RP.

Wprowadzeniem do jubileuszu była konferencja popularnonaukowa, podczas której przedstawiono zarys historyczny Białego Słonia. Przedsięwzięcie uświetnił występ chóru „Collegium Musicum UW”.

Niedzielnym porankiem 29 lipca, pomimo niesprzyjających prognoz pogody, ponad 100 uczestników obchodów udało się na wysokość 2022 metrów n.p.m.

W pomieszczeniu obserwatorium dyrektor Jan Malicki wspólnie z ministrem Jerzym Kwiecińskim złożyli znicze w intencji Władysława Midowicza, pierwszego i jedynego kierownika obserwatorium.

Kurier Galicyjski

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України