Dziś: wtorek,
18 grudnia 2018 roku.
Przegląd do nr 581 – grudzień 2018 r.
Polacy Ukrainy
Od prezesa
PERŁOWA ROCZNICA KPSKO


Rodzina Bakalińskich

Członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oњwiatowego im. A. Mickiewicza niedawno obchodzili 30. rocznicę powstania naszego najstarszego i największego stowarzyszenia w Kijowie.

W trakcie tych trzech dekad dynamicznej działalności przeprowadziliśmy wspólnie bezlik konferencji, prezentacji książek, wieczorów muzycznych i literackich, spotkań z interesującymi ludźmi różnych zawodów.                                           

Rodzina Taranów

Chciałabym podziękować wszystkim członkom Zarządu Stowarzyszenia i aktywistom, którzy brali czynny udział we wszystkich naszych poczynaniach. Dziękuję też za ciepłe okazjonalne przyjęcie w Konsulacie, dziękuję za okazywany nam szacunek i wyrozumiałość.

Aczkolwiek, mimo, że stuknęło nam już 30 lat, wciąż młodniejemy zasilani nową generacją latorośli. Niedawno przyjęliśmy do naszego grona najmłodszych: Annę Marię Bakalińską i Łukasza Tarana (na zdjęciach). Niech rosną i trudzą się w imię naszych zamysłów na przyszłość.

Prezes KPSKO
Irena GILOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України