Dziś: piątek,
20 września 2019 roku.
Przegląd do nr 599 – wrzesień 2019 r.
Wieści z Polski
Postacie epoki
Kronikarz galopu „spuszczonej z łańcuch historii”

Sejm Polski „w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza” przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Podkreślono w niej, że w przyszłym roku minie 100 lat od urodzin tego „jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w. który z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy”.

Pisarz, eseista, krytyk literacki, a także dziennikarz, żołnierz i działacz polityczny. Urodził się w spolonizowanej żydowskiej rodzinie. Podczas wojny był więźniem sowieckich łagrów. Jako żołnierz walczył u boku gen. Andersa m.in. pod Monte Cassino, za co otrzymał order Virtuti Militari. Współpracownik paryskiej "Kultury" i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w ojczyźnie i na świecie autor książki "Inny świat. Zapiski sowieckie" - wstrząsających wspomnień dni pełnych cierpień z sowieckiego łagru w Jercewie pod Archagielskiem oraz "Dziennika pisanego nocą" – dzieła ponadczasowego i unikatowego; kroniki epoki, pełnej odniesień i komentarzy do literatury oraz sztuki, wywodów historycznych i komentarzy politycznych.

Aresztowany przez NKWD po agresji ZSRR na Polskę, podczas próby przejścia niemiecko-sowieckiej linii demarkacyjnej. Jako przedwojenny sympatyk Polskiej Partii Socjalistycznej po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Przez cały okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu w Anglii i we Włoszech, jako polski emigrant polityczny. W 1998 roku uhonorowano go Orderem Orła Białego, a tuż przed śmiercią (w 2000 roku) odebrał w Krakowie doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W PRL informacje na temat Gustawa Herling-Grudzińskiego podlegały cenzurze. Jego nazwisko znajdowało się na specjalnej liście osób objętych całkowitym zakazem publikacji. Jego twórczość pisarska została upowszechniona w Polsce dopiero po 1989 r.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України