Dziś: wtorek,
16 lipca 2019 roku.
Przegląd do nr 595 – lipiec 2019 r.
Wieści z Polski
Główny Urząd Statystyczny podaje
Polacy coraz więcej podróżują w celach turystycznych

Liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe wyniosła w 2017 roku 38,7 mln, to o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej, co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,9 wyjazdach - podał 1 sierpnia Główny Urząd Statystyczny

W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli 68,7 mln podróży, to o 6,8 proc. więcej niż w 2016 r. Przeważały podróże krajowe - 55,2 mln, z tego 32,4 mln to krótkookresowe (2-4 dni) i 22,9 mln trwające pięć dni lub dłużej.

Według GUS liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski w ubiegłym roku wyniosła 13,4 mln, przeważnie były to podróże trwające pięć dni lub dłużej (10,8 mln).

Prawie 61 proc. podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, podczas gdy ponad 80 proc. podróży zagranicznych było długookresowymi.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України