Dziś: wtorek,
25 września 2018 roku.
Przegląd do nr 576 – wrzesień 2018 r.
Aktualności
Rozstanie
OWOCNE ZAKOŃCZENIE MISJI

Swoją misję dyplomatyczną na Ukrainie zakończył kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie radca Tomasz Dederko. Na spotkanie pożegnalne do Ambasady RP przybyli liczni przedstawiciele polskich stowarzyszeń Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Radca podziękował zebranym za udział we wspólnie realizowanych projektach, za zaangażowanie w działalność na rzecz polskości, propagowania polskiej kultury, polskich zwyczajów, języka polskiego, za wspólne obchodzenia polskich świąt, rocznic, uroczystości historyczno-patriotycznych, edukacyjnych i za opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Goście też nie szczędzili słów podziękowania dla polskiego dyplomaty za okazywaną życzliwość  i entuzjazm dla inicjatyw realizowanych wspólnie z Konsulatem, za operatywne skuteczne i zawsze rzetelne podejście do małych i większych problemów wynikających w życiu społeczności polskiej w Ukrainie.

W nieformalnej i niezwykle życzliwej atmosferze, pełnej wspomnień, czas upłynął szybko, a gorycz rozstania osładzała nadzieja na ponowne spotkanie w niedalekiej przyszłości.

Kolegium Redakcyjne „Dziennika Kijowskiego” prosi Pana Tomasza o przyjęcie szczególnych podziękowań za wyrozumiałość i wsparcie okazywane naszemu pismu.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України