Dziś: środa,
24 kwietnia 2019 roku.
Przegląd do nr 589 – kwiecień 2019 r.
Rozrywka
Czy wiesz, że…

& Berlin to nazwa pochodząca z języka słowiańskiego. "Berl" oznacza "mokradło".

& Ród Kościuszków wywodził się od dworzanina wielkoksiążęcego Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I, Konstantego Fiodorowicza, nazywanego zdrobniale „Kostiuszką” (białor. „Касцюшка”). Imię to stało się po latach nazwiskiem rodowym.

& Typowy wiek w jakim Polacy wstępują w związki małżeńskie to 24 lata dla kobiet i 26 lat dla mężczyzn. To o 7 lat wcześniej niż na przykład w Szwecji.

& Około 70% Polaków żyje w Polsce. Pozostałe 30% zamieszkuje za jej granicami, m.in. w USA – 12,5 mln, Europie Zachodniej – 4,3 mln i Europie Wschodniej – 1,5 mln

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України