Dziś: wtorek,
18 grudnia 2018 roku.
Przegląd do nr 581 – grudzień 2018 r.
Polacy Ukrainy
PRO MEMORIA


Feliksa Bielińska (z d. Korocińska) urodziła się 4 kwietnia 1939 roku w Koziatyniu w obwodzie winnickim. Zmarła 9 listopada 2018 roku w Nieżynie. Jej pogrzeb zgromadził szerokie grono przyjaciół, przedstawicieli władz i całą miejscową społeczność polską. Była wielką polską i ukraińską patriotką.

Pochodziła z polskiej rodziny katolickiej, praktykującej. Jej ojciec, Feliks Korociński, służył na kolei, a matka Weronika zajmowała się domem.

W 1956 roku Feliksa Bielińska ukończyła technikum spożywczo-przemysłowe w Koziatyniu. Dwa lata później oddelegowano ją jako młodą specjalistkę do pracy w Nieżynie w fabryce przetwórstwa spożywczego. Już w pierwszym roku zatrudnienia zajęła się działalnością społeczną. Dyrekcja szybko dostrzegła organizacyjne zdolności młodej pracownicy oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Aktywność społeczna, podejmowanie kolejnych wyzwań i błyskawiczne nabywanie doświadczenia zawodowego sprawiły, że Bielińska szybko zaczęła obejmować kierownicze stanowiska. Dzięki swoim osiągnięciom w 1975 roku wyróżniona została skierowaniem na studia do Moskwy w Instytucie Zarządzania, gdzie pięć lat później ukończyła specjalność w zakresie ekonomii przemysłu.

Po powrocie zaangażowała się w działalność publiczną i społeczną. Wdrożyła szereg nowatorskich rozwiązań w dziedzinie rozwoju produkcji, organizacji pracy i podwyższenia kultury pracy w zespole. W latach 1993-1999 piastowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. kadrowych i socjalnych Nieżyńskiego Zakładu Przetwórczego. Właśnie dzięki jej staraniom wydrukowana została pierwsza broszura reklamowa poświęcona 70. rocznicy powstania kombinatu spożywczego.

Jej działania powszechnie doceniano. Była nie tylko wielokrotnie nagradzana dyplomami oraz medalami «Za dzielną pracę» i «Weteran pracy». Została również wybrana na przewodniczącą zarządu emerytowanych pracowników swojego zakładu. W 2005 roku otrzymała honorowy tytuł „Człowieka Roku” miasta Nieżyn.

W grudniu 1998 r. zainicjowała utworzenie Stowarzyszenia Polaków „Aster”, w którym udało jej się zebrać miejscową społeczność polską. Początkowo pełniła funkcję zastępczyni, a od 2006 roku stanęła na czele tej organizacji.

Od 20 lat z inicjatywy Feliksy Bielińskiej odbywa się w Nieżynie doroczny Festiwal Kultury Polskiej oraz organizowane są międzynarodowe konferencje naukowo-szkoleniowe poświęcone polskiej problematyce. Pani Feliksa przyczyniła się do powstania licznych opracowań historycznych. Dzięki działalności założonego przez nią Stowarzyszenia wydano: osiem tomów książki „Polacy w Nieżynie”, dwie części publikacji „Polonica” zawierające spis polskich starodruków z biblioteki uniwersyteckiej, słownik biograficzny „Polacy Nieżyna” oraz liczne broszury nt. pracy Stowarzyszenia. Dzięki jej energii i zaangażowaniu, przy współpracy z Ambasadą RP na Ukrainie, Konsulatem Generalnym RP w Kijowie (następnie Wydziałem Konsularnym) i Fundacją „Wspólnota Polska”, założyła w Nieżynie Centrum Kultury Polskiej.

Zabiegała o zachowanie śladów polskiej spuścizny kulturowej i historycznej. Na miejscu dawnego cmentarza polskiego w Nieżynie ufundowała pomnik upamiętniający zniszczone miejsca pochówku swoich rodaków. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Feliksa Bielińska była inicjatorką budowy w Nieżynie jedynego kościoła katolickiego. Za swoją działalność odznaczona przez Rzeczpospolitą Polską Odznaką Honorową „Zasłużona dla Kultury Polskiej”.

Lucyna EJMA, Emilia JASIUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України