Dziś: sobota,
16 lutego 2019 roku.
Przegląd do nr 586 – luty 2019 r.
Aktualności


Odszedł
do wieczności nieskończenie utalentowany człowiek, encyklopedysta, wybitny historyk i etnograf, niestrudzony badacz historii Kijowa, który o dziejach naszego miasta mógł powiedzieć najwięcej, członek Kolegium Redakcyjnego „Dziennika Kijowskiego”, wieloletni i szczodry autor, mistrz rewelacyjnych publikacji Dmytro Wasyliowycz Małakow. Był człowiekiem wielkiego serca, osobą pełną ciepła i empatii.  Takim pozostanie w naszej pamięci.

Dmytro Małakow urodził się w 1937 roku w Kijowie i przeżył tu całe życie. Jego rodzina nie opuściła miasta nawet podczas okupacji niemieckiej.

Ukończył Kijowski Instytut Inżynierii i Budownictwa, ale jego życiową pasją stała się historia. Muzeum Historii Kijowa, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora był jego drugim domem. Od 1965 roku zaczął publikować rezultaty badań poświęconych historii Kijowa. Był autorem szeregu przewodników, ponad setki albumów fotograficznych, vademeców, monografii, artykułów. Najsłynniejszymi z nich są przewodniki po Ukrainie.

Wraz Anatolijem Konczakowskim i pod kierownictwem architekt Ireny Małakowej (Jego żony) stworzył w Kijowie unikalne Muzeum Michaiła Bułhakowa.


Dmytro Małakow (trzeci od prawej) na imprezie poświęconej 150-leciu urodzin polskiego architekta W.Horodeckiego, zainicjowanej przez prezesa Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda” Wiktorię Radik (2013 r.).

Kochał, doskonale znał Kijów i hojnie dzielił się swoją wiedzą z mieszkańcami, czytelnikami Jego licznych książek i artykułów, z radiosłuchaczami i telewidzami. Spotkania z Nim, prezentacje, odczyty zawsze odbywały się przy pełnej sali.

Przysłużył się upamiętnieniu wielkiego architekta trzech krajów - Ukrainy, Polski i Iranu - Władysława Horodeckiego. Przy Jego udziale uporządkowano grób Horodeckiego w Iranie, postawiono mu pomnik w Kijowie, a w Szołudkach odsłonięto tablicę upamiętniającą tego polskiego architekta i mecenasa. Był częstym gościem i lektorem na imprezach kulturalnych organizowanych przez społeczność polską Kijowa.

Odszedł od nas wybitny działacz Krajowego Związku Etnografów Ukrainy, laureat nagrody Dmytra Jawornickiego, nieprzeciętny talent, skrupulatny badacz i znakomity gawędziarz.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України