Dziś: środa,
19 czerwca 2019 roku.
Przegląd do nr 593 – czerwiec 2019 r.
Archiwum 2019
Z Chersonia donoszą
Dzień Języka Ojczystego w Chersoniu

21 lutego, zgodnie z wieloletnią tradycją, Biblioteka Obwodowa im. Ołesia Honczara w Chersoniu zorganizowała spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zaproszeni zostali przedstawiciele wspólnot mniejszości narodowych mających swoje organizacje kulturalne i oświatowe w Chersoniu. Publiczność miała okazję usłyszeć: wiersze i piosenki we współczesnym języku hebrajskim, wykonywane przez dzieci z tutejszej szkoły żydowskiej, niemieckie i ukraińskie pieśni ludowe, informacje o języku i kulturze Korei oraz Bułgarii.

Nie zabrakło oczywiście polskich akcentów na tym ważnym święcie, ustanowionym w 1999 roku przez UNESCO. Obwodowe Towarzystwo Polskie "Polonia" w Chersoniu prezentowało polskie pieśni ludowe w wykonaniu chóru „Przyjaźń”, który już wiele lat działa przy Towarzystwie i uświetnia wiele imprez patriotycznych i nie tylko. Członkowie organizacji polonijnej deklamowali wiersze Władysława Bełzy i Antoniego Słonimskiego opiewające piękno języka ojczystego. Występy artystyczne poprzedził krótki wykład na temat życia i twórczości ojca polskiej poezji – Jana Kochanowskiego.

Tego samego dnia Chersońskie Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia” zorganizowało konkurs ortograficzny, w którym brali udział jego członkowie uczący się języka polskiego oraz młodzież z Liceum Akademickiego im. Olega Miszukowa w Chersoniu, gdzie język polski jako przedmiot nauczania cieszy się dużym zainteresowaniem.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України