Dziś: piątek,
20 września 2019 roku.
Przegląd do nr 599 – wrzesień 2019 r.
Archiwum 2019
Konkurs Talentów
„Twój czas” już trzeci raz

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Kolegium Telekomunikacji w Kijowie odbył się Konkurs Talentów „Twój Czas! Edycja III”. W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego Brzegu, uczniowie Sobotniej Szkoły z Odessy, Zespół „Krakowiaczek”, Kijowska Młodzieżowa Asocjacja Młodzi i kreatywni, Zespól Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.

Trzeci, coroczny konkurs talentów pokazał swoją dojrzałość zarówno programową jak i organizacyjną. Pokazał, że rośnie, że stanowi się coraz bardziej imprezą ogólnoukraińską. Uczestniczyli w nim reprezentanci nie tylko dwóch kijowskich szkół, każda mająca swoją odrębność programową, ale i zespoły z Odessy i Żytomierza. Szkoła pań Bułanowych to, przede wszystkim, recytacja, poezja, kreatywność. Szkoła pani Lesi Jermak to śpiew, taniec, teatr. Z Odessy przyjechała niezwykle sympatyczna grupa najmłodszych dzieci. Pierwszy raz wystąpił duet uroczej dziewczyny Eugenii Bibik z tresowanym przez nią psem Dorą.

Całość koncertu w bardzo sprawnej realizacji, w dużym tempie z ogromnym zaangażowaniem nie tylko dzieci i nauczycieli, ale i ludzi z obsługi technicznej. Warto było przyjechać, bo naprawdę było na co popatrzeć. Koncert dał ogromną ilość obserwacji i przemyśleń, które warto zawrzeć w oddzielnym opisie, który już dziś sygnalizuję.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie talentów i zwycięstwo w różnorodnych nominacjach.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Polaków na Ukrainie, Polską Sobotnią Szkołę w Kijowie, KPMA “Młodzi i Kreatywni” oraz Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy.

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy, która powstała podczas IV Forum Młodych Polaków na Ukrainie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

A do tej wstępnej krótkiej notatki przedstawiamy fotograficzną ilustrację.

Wojciech CACKOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України