Dziś: sobota,
11 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Gospodarka
Informacja o seminarium SWPK
O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z UKRAINĄ


Prelegenci seminarium: (od lewej) Paweł Wiechecki, Janusz Fuksa i Olga Wachrina

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w hotelu SILESIAN w Katowicach 24-26 maja 2019 r. Przewodniczący Sekcji powitał gości i uczestników. Olga Wachrina z Kijowa przedstawiła prezentację na temat współpracy między Politechniką Kijowską i Politechniką Poznańską, a następnie pokazała film o osiągnięciach Politechniki Kijowskiej.

Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Paweł Wiechecki, stwierdzając stopniową poprawę większości podstawowych wskaźników ekonomicznych tego kraju. Janusz Fuksa omówił rozwój polskiego handlu zagranicznego, w tym obrotów handlowych z Ukrainą. Przedstawił też informację o działalności Sekcji w ciągu ostatniego roku. Uczestnicy otrzymali 35. tomik broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa pt. Kijowskie muzea. Organizatorami seminarium byli Irena i Paweł Wiecheccy oraz Eugeniusz Turyk.


Uczestnicy seminarium na tle koła linowego szybu zabytkowej kopalni węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu

W piątek wieczorem uczestnicy biesiadowali w hotelu przy grillu. W sobotę po obradach zwiedzili centrum miasta, podziwiając nowe gmachy Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przejechali do Nikiszowca i odbyli spacer po zabytkowym osiedlu górniczym. Wieczorem absolwenci podczas uroczystej kolacji wspominali macierzystą uczelnię. W niedzielę po opuszczeniu Katowic uczestnicy udali się do Zabrza, gdzie zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego GUIDO.

Janusz FUKSA
Paweł WIECHECKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України