Dziś: piątek,
06 grudnia 2019 roku.
Przegląd do nr 605 – grudzień 2019 r.
Kapitał i wiedza
DOM POLSKI


Wizualizacja projektu Domu
Polskiego 

Członkowie Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (dalej – ZPPU) w ciągu siedmiu lat niejednokrotnie udowadniali, że organizacja aktywnie i skutecznie działa na rzecz wzmocnienia relacji polsko-ukraińskich: zostały już podpisane Memoranda o dwustronnej współpracy między przedstawicielami biznesu polskiego w Ukrainie i organizacją społeczną „Strategiczne partnerstwo”, prezesem której już od wielu lat jest Oleg Kaniwiec. Dąży on do nawiązania bliskich relacji i kontaktów między naszymi państwami oraz w oparciu o doświadczenie Polaków pragnie wdrożyć reformę związaną z decentralizacją władzy w Ukrainie.

Nie mniej ważnym wydarzeniem jest podpisanie umowy o współpracy ZPPU z Fundacją Polonia Gospodarcza Świata z dniem 1 października 2018 roku.  

Lecz wieńcem owocnej pracy Związku stała się idea stworzenia w Kijowie Domu Polskiego, pomysłodawcą której jest Prezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak. Oczywiście jego intencja poruszyła serca wszystkich członków organizacji. Dlatego idea ta nie zawisła na poziomie abstrakcji, a krok po kroku jest realizowana.


Uczestnicy spotkania roboczego w siedzibie ZPPU: architekt, kierownik projektu Andrij Taraszczan, Prezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak oraz przedstawiciel właściciela budynku Witalij Chomenko
(od lewej strony)

Prace nad projektem zostały rozpoczęte w siedzibie ZPPU 2 maja 2019 roku podczas trzystronnego spotkania roboczego z udziałem Prezesa ZPPU z Witalijem Chomenko, przedstawicielem właściciela budynku przy ul. Wołodymyrskiej 69 w Kijowie, gdzie planowana jest siedziba przyszłego Domu Polskiego, oraz Andrijem Taraszczanem, głównym architektem tego projektu. W ramach dyskusji Pan Witalij nadmienił, że właściwa lokalizacja zabezpieczy dołączenie do ruchu polskiego młodzieży, ponieważ budynek znajduje się w odległości pięciu minut od dwóch uczelni: Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Narodowego Uniwersytetu Technologii Żywności. Z kolei Pan Andrij, jako doświadczony ukraiński architekt, zapewnił wszystkich obecnych, że uda mu się wykonać projekt w taki sposób, żeby zwiększyć powierzchnię budynku z dostępnych 4600 metrów kwadratowych do 22 tysięcy metrów, co pozwoli stworzyć komfortowe warunki dla interesantów i współpracowników Domu Polskiego, ale przy tym zachować oryginalny wygląd już istniejącej budowli.  

Potwierdzeniem kontynuacji procesu powstania Domu Polskiego stało spotkanie organizacyjne, które odbyło się 16 lipca w tradycyjnym już miejscu – siedzibie ZPPU. Omówiono zakres wykonanej pracy i, oczywiście, plany na najbliższą przyszłość. Podsumowując rezultaty tego spotkania warto zaznaczyć, że obecnie Andrij Taraszczan już przygotował projekt budynku, a Witalij Chomenko aktywnie zaangażował się w sporządzenie potrzebnej dokumentacji. To oznacza tylko jedno – już niebawem Polonia Ukraińska będzie się cieszyła i aktywnie korzystała z Domu Polskiego w Kijowie!

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України