Dziś: czwartek,
24 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Edukacja
RAPORT RADY JĘZYKA POLSKIEGO

Urzędnicy piszą w sposób niezrozumiały, powinni współpracować z językoznawcami - apeluje Sejmowa Komisja Kultury. Warto by zobowiązać ministrów do jasnego wykładania myśli

Mnóstwo błędów językowych wytknęli urzędnikom członkowie Rady w swoim raporcie. Urzędnicy piszą, hermetycznie, niewyraźnie, szablonowo. Jednym słowem: tego, co tworzą, zwykły człowiek nie zrozumie. Z raportu Rady wynika, że teksty te są budowane z nadmiernie długich zdań, że nadużywa się w nich imiesłowów oraz że powtarzają się błędy interpunkcyjne i gramatyczne.

Powszechne jest nadużywanie wielkich liter, szczególnie w przypadku nazw stanowisk, godności, tytułów naukowych czy zawodowych. Plagą jest nadużywanie wyrazów takich jak "aplikowanie" (w znaczeniu "próba, staranie"), "kondycja" (w znaczeniu "stan") czy też "dedykowany" (w znaczeniu "poświęcony" np. "panel dedykowany problematyce handlu").

Najbardziej naganny jest jednak brak korekty tekstów i swego rodzaju nonszalancja graficzna, charakterystyczna dla komunikacji w internecie, niedopuszczalna na oficjalnych stronach poważnych instytucji - piszą naukowcy.

Autorzy pism urzędowych - dowodzą językoznawcy - zbyt często odwołują się do źródeł prawnych, czyniąc komunikaty trudnymi w odbiorze.

 - Nie umieją, bądź nie chcą albo boją się pisać językiem prostym. Tworzą teksty enigmatyczne, przesycone informacją, sztampowe, trudne w odbiorze, bardzo rzadko zróżnicowane w zależności od adresata, co obniża ich skuteczność komunikacyjną.

Językiem urzędowym są pisane nawet informacje o bieżących wydarzeniach, co - zdaniem Rady - może w ogóle zniechęcać do korzystania ze stron instytucji państwowych. Osoby odwiedzające strony internetowe ministerstw różni wykształcenie, status społeczny i poziom sprawności językowej - przypomina Rada.

Rozwiązanie? Korzystanie przez instytucje państwowe z pomocy językoznawców.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України