Dziś: piątek,
25 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Konkursy/ Wystawy
KTO TY JESTEŚ

O KAMPANII

Kampania #KTOTYJESTEŚ prowadzona przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” skierowana jest do Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz do ich krewnych i przyjaciół w Polsce. Ma na celu uświadomienie rodzicom dzieci żyjących poza Polską, jak ważne jest przekazywanie młodemu pokoleniu języka ich przodków oraz edukacja w języku polskim. Wraz z grupą ekspertów promujemy zalety wzrastania w dwujęzyczności i obalamy związane z tym mity oraz błędne przekonania.

Podpowiadamy też jak wspierać dzieci dwujęzyczne, aby w przyszłości mogły w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny i poznawczy.

Druga edycja kampanii:

Kontynuacja kampanii z zeszłego roku jest dedykowana Polakom mieszkającym na wschodzie. Zależy nam, by zwrócić uwagę młodszym pokoleniom na ich korzenie. Pokazać, że język polski to nie tylko metoda komunikacji, lecz także kluczowy nośnik kultury, wartości, historii i pamięci o przodkach. Promujemy powszechne używanie języka polskiego w środowisku polskim, polskich szkołach i domach - co jest szczególnie ważne właśnie na wschodzie.

Kampania jest współfinansowana w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Więcej informacji udziela: Joanna Zając, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ktotyjestes@pol.org.pl tel. +48 22 628 55 57

Facebook: facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna/

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України