Dziś: niedziela,
12 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Rozmaitości
KIEDY PRZYCHODZI ZIMA

Istnieją dwie różne daty rozpoczęcia zimy, w zależności od tego, czy mówimy o zimie meteorologicznej czy astronomicznej. Zima zdefiniowana przez ziemską orbitę wokół słońca zaczyna się na równonocy, która wypada 21 lub 22 grudnia. Jednakże przy zapisywaniu i porównywaniu danych klimatycznych ważne jest, aby mieć ustalone daty, które można porównywać i dlatego też do rozpoczęcia zimy meteorologicznej używa się stałej daty 1 grudnia.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України