Dziś: niedziela,
12 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Przeczytaj
Kalendarz Juliański i Gregoriański

Kalendarz juliański został opracowany przez egipskiego astronoma Sosygenesa (Sosigenesa) z Aleksandrii na polecenie Juliusza Cezara (stąd nazwa kalendarza). W 45 roku p.n.e. ten kalendarz słoneczny zastąpił, obowiązujący dotychczas w Rzymie, rzymski kalendarz księżycowy. Kalendarz juliański dzielił rok na 365 dni dodając, raz na cztery lata, jeden rok przestępny (366 dni). Przy zmianie kalendarza z księżycowego na słoneczny dodano dwa miesiące Ianuarius i Februarius (styczeń i luty). Początkowo były one dodane na końcu roku - rok rzymski zaczynał się w marcu. Z czasem jednak ’przewędrowały ’ na początek.

W XVI wieku naszej ery rozpoczęło się zastępowanie kalendarza juliańskiego kalendarzem gregoriańskim, którego nazwa pochodzi od imienia Papieża Grzegorza XIII. Zostało w nim zachowane następstwo lat zwykłych i przestępnych z kalendarza juliańskiego. Są jednak odstępstwa od tej reguły.

 Reforma kalendarza trwała w Europie do początków XX w. (np. Rosja, Serbia, Bułgaria, Turcja). Kalendarz gregoriański jest dzisiaj powszechnie używany na świecie.
Cerkiew Prawosławna i Kościoły Katolickie obrządku wschodniego stosują jednak  kalendarz juliański po dziś dzień.

Nowy Rok w kalendarzu juliańskim, stosowanym przez Cerkiew Prawosławną i Kościoły Katolickie obrządku Wschodniego, wypada w kalendarzu gregoriańskim (stosowanym przez Kościoły Zachodnie) 14 stycznia.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України