Dziś: czwartek,
24 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Rozmaitości
SZCZYPTA DEMOGRAFII

Według elektronicznego spisu ludności na dzień 1 grudnia 2019 r. ludność Ukrainy (bez Krymu i okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego) wynosi 37 milionów 289 tysięcy.

Wśród nich jest 20,01 miliona kobiet i 17,28 miliona mężczyzn. Według spisu, dzieci poniżej 14 roku życia na Ukrainie stanowią 5,756 milionów, osoby w wieku od 15 do 24 lat - 3584 miliony, 25 do 54 lat - 16 458 milionów, 55 do 64 lat - 5243 milionów, 65 lat i starszych - 6.248 milionów.

W stolicy Ukrainy mieszka 3 miliony 700 tys. kijowian.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України