Dziś: środa,
15 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – lipiec 2020 r.
Witryna
W hołdzie poległym
W Hucie Pieniackiej upamiętniono ofiary zbrodni

 


Po wspólnej modlitwie ekumenicznej minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP

 „Cisza i pustka, które spowijają to miejsce, mają wstrząsającą wymowę. Kiedyś była tu ludna i gwarna wieś, istniejąca od XVIII wieku. Przekreślone to zostało w jeden straszliwy dzień, pełen przemocy, krwi i zniszczenia” - napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników i organizatorów uroczystych obchodów 76. rocznicy zagłady zamieszkałej przez ludność polską wsi Huta Pieniacka.

Do zbrodni doszło 28 lutego 1944 r., kiedy to ukraińscy policjanci i żołnierze 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS (złożonego z ochotników do Dywizji SS "Galizien"), dowodzeni przez niemieckiego dowódcę dokonali pacyfikacji polskiej ludności.  W okrutny sposób zgładzono tu około tysiąca mężczyzn, kobiet i dzieci, wśród nich także Polaków, którzy schronili się tu uciekając z innych miejscowości w obawie o utratę życia.

„Nie możemy naprawić zła, które zostało wyrządzone Polakom na Wołyniu i Podolu, nie możemy przywrócić życia okrutnie zamordowanym. Możemy jednak wspólnie – my, Polacy i Ukraińcy – wyciągnąć wnioski z tragicznych wydarzeń historii, tak, aby przeszłość nie ciążyła nad teraźniejszością i abyśmy razem byli w stanie stawiać czoła wspólnym wyzwaniom i wspólnym zagrożeniom. Tego, co blisko łączy nasze narody, jest ogromnie wiele. Chcemy i zawsze będziemy pamiętać, że nawet w potwornym czasie wołyńskiej eksterminacji zdarzały się przypadki, iż Polacy doświadczali od Ukraińców solidarności i wsparcia, niesionego często z narażeniem życia tych, którzy pomagali” – zaznaczył Prezydent Polski w liście, odczytanym na uroczystościach przez ministra Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP przybyłego na doroczne uroczystości poświęcone 76. rocznicy zbrodni.

W uroczystościach, które odbyły się w dniach 22 i 23 lutego we Lwowie i w miejscu dawnej wsi Huta Pieniacka, w składzie oficjalnej delegacji przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli też: Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Maria Gosiewska, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, Ambasador RP na Ukrainie  Bartosz Cichocki, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Podkarpackiego. Wśród zebranych byli też potomkowie ofiar, przedstawiciele Stowarzyszenia Huta Pieniacka z prezes Małgorzatą  Gośniowską-Kolą, a także Polacy z obwodów lwowskiego i iwano-frankiwskiego oraz goście z Polski.

Pierwszego dnia, 22 lutego, w bazylice archikatedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny we Lwowie odbyła się msza święta poświęcona ofiarom, celebrowana przez biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Edwarda Kawę OFM Conv.

W dniu następnym uroczystości kontynuowano na miejscu zbrodni, pod pomnikiem w Hucie Pieniackiej. Po wspólnej modlitwie ekumenicznej minister A. Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP. W imieniu władz ukraińskich głos zabrał zastępca przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Sobko. Po wzruszającym przemówieniu Małgorzaty Gośniowskiej-Koli przedstawiciele poszczególnych delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України