Dziś: czwartek,
09 kwietnia 2020 roku.
Przegląd do nr 613 – kwiecień 2020 r.
Rozmaitości
NAJMŁODSZY ZAMEK

W Poznaniu znajduje się Zamek Cesarski (niem. Königliches Residenzschloß) jeden z najmłodszych zamków w Europie wybudowany w 1910 roku. Budowla ta powstała dla ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II. Zaprojektował go Franz Schwechten, jednak cesarz osobiście ustalił szczegółowy plan swojej nowej rezydencji.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України