Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Edukacja
Edukacja on-line
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO W CZASIE EPIDEMII


Zajęcia on-line prowadzi Paweł Elias

Nauczanie języka polskiego w Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” w Chersoniu ma wieloletnią tradycję. Od roku 2003 w naszej organizacji pracują nauczyciele z Polski kierowani najpierw przez Centralny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Warszawie, a obecnie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 Dzięki pomocy nauczycieli z Polski nasze Towarzystwo ciągle rozwija swoją działalność. Jesteśmy widoczni w miejscowych mediach, bierzemy udział w licznych lokalnych imprezach kulturalnych, sami organizujemy uroczystości rocznicowe i religijne, konkursy oraz imprezy sportowe. Przede wszystkim jednak nieprzerwanie odbywa się nauka języka polskiego.

W tym trudnym dla wszystkich czasie, przy wsparciu pani prezes Rozalii Lipińskiej, nauka języka polskiego jest kontynuowana drogą on-line. Dzięki technologiom informatycznym możliwe jest prowadzenie zajęć zdalnych, kontaktowanie się z uczniami drogą elektroniczną oraz organizowanie konkursów, czy edukacji filmowej. Zajęcia te prowadzi Paweł Elias, nauczyciel skierowany do naszego Towarzystwa przez ORPEG w Warszawie pięć lat temu. Lekcje odbywają się przez Skype, regularnie, pięć dni w tygodniu. Uczniowie pracują w pięciu grupach o różnym stopniu zaawansowania językowego, kilkoro z nich pan Paweł przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego na poziomie B-1.

Uczniowie poznający język polski na lekcjach w OTP „Polonia” mają też okazję uczestniczyć w konkursach on-line. Z okazji Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja projektują okolicznościowe kartki pocztowe, które są oceniane według regulaminu konkursowego. Smutny czas epidemii nie przeszkodził nam w corocznym konkursie ortograficznym. 10 uczniów zgłosiło chęć do wzięcia udziału w tegorocznej edycji dyktanda „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy...po polsku” organizowanego drogą elektroniczną 02.05.2020 przez Fundację „Wolność i Demokracja”.

Jak widać, zarówno zapał jak i zaangażowanie ze strony uczniów i nauczyciela oraz tak zwane dobre chęci, pozwalają pracować bez względu na ograniczenia i wszystko, co wiąże się z sytuacją epidemiczną. Najważniejszy okazuje się cel, a jest nim doskonalenie języka polskiego i nieprzerwany kontakt z kulturą polską. Naszym działaniom przyświecają słowa Jana Pawła II, papieża Polaka, który wiele lat temu wypowiedział następujące zdanie: „Trzeba być silniejszym niż warunki czasu i życia”.

Swietłana SZUWAŁOWA
(z-ca prezesa OTP „Polonia” w Chersoniu)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України