Dziś: piątek,
25 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Rozrywka

Leżę na łące,
Ni­ko­go nie ma: ja i słoń­ce.
Ci­szą na­brzmia­łą i wez­bra­ną
Na­pły­wa myśl:
- To pach­nie sia­no.
Wiatr cią­gnie po tra­wach z sze­le­stem,
A u góry
Sio­stry moje, bia­łe chmu­ry,
Wę­dru­ją na wschód.
Czy nie za wie­le mi, że je­stem?

Kazimierz WIERZYŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України