Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Polacy Ukrainy
Nasze sprawy
ĆWIERĆWIECZE OWOCNYCH DZIAŁAŃ

W centralnej części Ukrainy w obwodzie czerkaskim, w widłach rzek Kamionki i Umanki rozpościera się gród o prastarej i niestety bardzo burzliwej historii Humań. Ze źródeł opisujących bliższe nam czasy wiadomo, że w 1905 roku w mieście tym powstało stowarzyszenie „Ognisko” skupiające życie kulturalne tutejszych Polaków, które odegrało znaczną rolę, szczególnie podczas I wojny światowej - w jego siedzibie znalazły dach nad głową polskie organizacje działające w mieście, a co ciekawe, w 1917 r. z odczytem wystąpił tu Stanisław Wojciechowski, przyszły prezydent RP.

Już w dobie obecnej w 1991roku w Humaniu została zarejestrowana Rzymsko-Katolicka Parafia, z kręgu aktywistów której w roku 1992 powstało Stowarzyszenie Polaków. W 1996 roku przy przerejestrowaniu Stowarzyszenie przybrało nazwę „Ognisko”, jako że jego członkowie wytyczyli sobie zbieżny ze swoim poprzednikiem kulturalno-oświatowy kierunek swojej pracy – odrodzenie polskości, rozwój kulturalny i językowy w rodzinach mieszkańców Humania o polskim pochodzeniu.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Zygmunt Jurkowski, znana postać w Humaniu, zaś od 1995 roku i do dnia dzisiejszego prezesem jest Czesława Małyszewska. W roku 2010 została ona nagrodzona odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.

Nagroda ta świadczy o uznaniu i wysokiej ocenie pracy Stowarzyszenia za minione dziesięciolecia. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, uczestniczy w imprezach polonijnych, jak na Ukrainie, tak i w Polsce. Współpracuje z instytucjami, uczelniami miasta. W ciągu 25 lat działalności Stowarzyszenie popularyzuje polskie dziedzictwo kulturowe, nauczanie języka polskiego, historii, tradycji, obyczajów narodu polskiego. Przeprowadza wiele ciekawych imprez, spotkań, poświęconych znanym Polakom.

Od 1992 roku w lecie nasze dzieci wyjeżdżają na wypoczynek do Polski. Dzisiaj w Stowarzyszeniu działa wielu ludzi, Polaków z pochodzenia, ale jest też niemało zainteresowanych będących innej narodowości, którzy czują sympatię do narodu polskiego, do jego kultury, języka, obyczajów.

Przy Stowarzyszeniu w roku 1995 powstała szkoła, gdzie wszyscy chętni mogą uczyć się języka polskiego, literatury, historii, poznawać kulturę Polski. Przy szkole działa kółko recytatorskie, szkolny teatr, zespół wokalny. Dzieci aktywnie uczestniczą we wszystkich imprezach, organizowanych dla członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy poważnych gości z Polski, z Ambasady RP w Kijowie, z Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Mamy niezgorszy księgozbiór podręczników, słowników, książek polskiej klasyki, poezji, literatury współczesnej, a także kinotekę filmów polskich. Corocznie „Ognisko” przeprowadza spotkania z okazji Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, czy jubileuszowych dat z historii Polski.

W roku ubiegłym w Narodowym Parku „Zofiówka” pod patronatem honorowym polskiej Pary Prezydenckiej odbyło się narodowe czytanie z cyklu „Nowele Polskie”, inicjatorkami którego była przewodnicząca Stowarzyszenia Czesława Małyszewska oraz lektor języka polskiego Ludmiła Krywa. Przed Nowym Rokiem otrzymaliśmy list z podziękowaniem za udział oraz w prezencie od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy – Flagę Polską i książkę „Nowele polskie”.

W ciągu ostatnich lat Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie oraz jego Oddziałem w Lublinie. W 2019 roku z inicjatywy Stowarzyszenia został zorganizowany Instytut Trzeciego Wieku, na wykłady którego uczęszczało około 30 osób. Na dzień dzisiejszy Humań ma pięć partnerskich miast w Polsce – są to: Łańcut, Gniezno, Kurnik, Szprotawa, Częstochowa, z którymi „Ognisko” współpracuje w dziedzinie kultury i oświaty.

Z przyczyny kwarantanny nie mogliśmy spotkać się w czerwcu na uroczystości Jubileuszu naszego Stowarzyszenia i złożyć gratulacje naszej Pani Prezes, więc czynimy to teraz za pośrednictwem „DK”. A zatem Pani Czesławo - pomyślnych wiatrów i wszystkiego co szczęściem się zowie!

Paulina Kolisniczenko

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України