Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Polacy Ukrainy
XI edycja Konkursu „Być Polakiem”
ZASŁUŻONE WYRÓŻNIENIE I UZNANIE

Konkurs „Być Polakiem” od wielu lat wędruje po świecie i zachęca uczniów szkół polonijnych, by zainteresowali się jego założeniami. A misja konkursu jest nieprzeciętna - umacnia tożsamość narodową dzieci i młodzieży polskiej urodzonej poza granicami i wychowującej się w miejscu zamieszkania.

 W jedenastej edycji konkursu „Być Polakiem”, promowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundację „Świat na Tak” uczestniczyło kilkaset osób z USA, Niemiec, Francji, Bułgarii, Włoch, Irlandii, Austrii, Hiszpanii, Ukrainy, Łotwy, Czech, Litwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Białorusi, Szkocji, Brazylii, Kanady, Luksemburgu, Grecji, Holandii.

 Prace konkursowe pokazały, że dzieci zachowały oryginalność i indywidualne podejście do zadania, każde z nich chce związać swoją przyszłość z Polską, rozumie, że to zaszczyt być Polakiem.

 Wielka radość ogarnęła uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stanisława Vincenza z Kołomyi, kiedy dowiedzieli się oni o wynikach konkursu, podanych przez koordynatora Marka Machałę i prezesa Komitetu Organizacyjnego, posłanki na Sejm RP Joanny Fabisiak. Pierwszy raz za czas istnienia szkoły laureatem w drugiej grupie została Bogdana Hryniw (10 lat), a wyróżnienie otrzymał Bogdan Filipczuk (13 lat). Zaproszono ich, w terminie z 1 po 5 sierpnia do Warszawy na uroczystą Akademię i wręczenie nagród. Pobyt w „Zamku Pułtusk. Dom Polonii” koło Warszawy laureatów i wyróżnionych będzie pod opieką polskiej strony i za jej koszt.

Dodam, że dzieci są uczniami kołomyjskich Gimnazjum i Liceum nr 9. Sukces kołomyjskich nominowanych z Polskiej Szkoły Sobotniej im. St. Vincenza to wynik owocnej pracy kierownika z 20 letnim doświadczeniem p. Stanisławy Kołusenko-Patkowskiej, działalność której dobrze znana jest nie tylko w Ukrainie, ale i w Polsce. Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie”, którego prezesem jest ona od dawna, odgrywa wielką rolę w propagowaniu polskich tradycji na Przykarpaciu.

  Roman WORONA
(Dziennikarz, członek TPK „Pokucie”)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України