Dziś: sobota,
26 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Aktualności
Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie

7 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Ukrainie. W kijowskiej siedzibie ZPU zebrali się członkowie, reprezentujący organizacje stołeczne, zaś członkowie Zarządu z innych regionów Ukrainy  uczestniczyli w debacie w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Obradom przewodniczył prezes ZPU Antoni Stefanowicz.

Do porządku dziennego weszły następujące kwestie:

- O przeprowadzeniu IX Kongresu ZPU w 2020 roku.

- Informacja o powstaniu Muzeum Mniejszości Narodowych przy Radzie Wspólnot Narodowych Ukrainy.

- O przyjęciu nowych organizacji do ZPU: Polonijna Wspólnota „Razem” i Dom „Polonia” w Kijowie.

- O promocji Konkursu na reportaż rodzinny im. Mirosława Rowickiego dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do 18 roku życia, zorganizowanego przez Ambasadę RP na Ukrainie.

- O zaangażowaniu przedstawicieli utalentowanej młodzieży, ubiegających się o Kartę Polaka do praktyki w redakcji gazety „Dziennik Kijowski”.

Przeważającą większością głosów dwie nowe organizacje zostały przyjęte w skład ZPU. Ustalono, że IX Kongres ZPU orientacyjnie odbędzie się w pierwszej połowie listopada, zaś na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego ZPU, zaplanowanym na 3 października, przyjęty zostanie ostateczny format jego przeprowadzenia.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України