Dziś: sobota,
26 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Edukacja
Przykłady paronimów w języku polskim

- zawieść (sprawić komuś zawód) i zawieźć (dostarczyć kogoś, coś w jakieś miejsce),

- reprezentacyjny (okazały, wystawny) i reprezentatywny (charakterystyczny, typowy)

- chodź (przenosić się pieszo z miejsca na miejsce; kroczyć, stąpać) i choć (chociaż),                                      

- sanator (zwolennik, przedstawiciel sanacji i senator (członek senatu)

- ułomek (ułamany kawałek, np. chleba czy ceramiki, typowe w zwrocie "ktoś nie ułomek" duży) i ułamek (termin matematyczny),

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України