Dziś: wtorek,
24 listopada 2020 roku.
Przegląd do nr 628 – listopad 2020 r.
Wieści z Polski

Za największe trzęsienie ziemi na terenie dzisiejszej Polski uważa się trzęsienie jakie miało miejsce 5 czerwca 1443 roku o godzinie 13.15. Epicentrum znajdowało się w okolicach Wzgórz Strzelińskich. Zniszczenia odnotowano na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i Brzegu, ale były one również odczuwalne w odległym Krakowie. Wstrząsy dało się odnotować na terenie niemal całego kontynentu. Ocenia się, że w Polsce podczas tego trzęsienia ziemi mogło zginąć nawet 30 osób.

Jak zanotował kronikarz Jan Długosz - "wieże i gmachy waliły się na ziemię, rzeki występowały z łożysk, a ludzie nagłym strachem zdjęci, od zmysłów i rozumu odchodzili". W Krakowie w gruzach legło sklepienie kościoła św. Katarzyny, a ludzie opuszczali w popłochu domy. We Wrocławiu pękały domy, w Brzegu zwaliła się część sklepienia kościoła farnego.

Według współczesnych badań trzęsienie to miało 8 stopni w skali...

 

Czyli jak medycyna akademicka podważa alternatywne metody lecznicze

 Przygnębiająca jest świadomość powszechności chorób, prowadząca do wniosku, że zdrowie – a nie choroba jest sprawą przypadku. Powinno być oczywiste, że człowiek jest zdrowy.

Częste odwiedzanie gabinetów lekarskich, nadmierna analiza własnych dolegliwości, domaganie się badań, w tym prześwietleń, z błahych powodów, należy uznać za nierozsądne. Rozkwit cywilizacji udoskonalił metody diagnostyczne, ale bywają obecnie zalecane standardowo, a niektóre z nich nie są obojętne dla zdrowia.

Poważny problem wiąże się z tym, że medycyna akademicka podważa metody lecznicze, które są skuteczne, nie wywołują ubocznych skutków, ale zostały u nas obecnie uznane za nienaukowe. Trzeba brać pod uwagę, że uczeni rozmaitych specjalności, z medycyną i farmacją włącznie, nie są...

 
777 lat Szczecina


Wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska         

- O Szczecinie i tegorocznych jubileuszach miasta rozmawiamy z zastępcą prezydenta - Krzysztofem Soską

-W tym roku Szczecin obchodzi podwójny jubileusz: 777 lat od uzyskania praw miejskich oraz 75 rocznica przekazania go Polsce…

-Jubileusze upoważniają nas do refleksji i posumowań. Są również okazją do spojrzenia w przeszłość i przyszłość i znalezienia czasowej cezury.

Na pewno jubileusz trzech...

 

Początki osadnictwa w Kotlinie Warszawskiej datuje się na wiek X. Z 1262 r. pochodzi pierwsza wzmianka w kronikach ruskich o spaleniu w czasie najazdu litewsko-ruskiego istniejącego w miejscu obecnego Ogrodu Botanicznego, drewnianego grodu książąt mazowieckich w Jazdowie. Po raz drugi Jazdów został zdobyty i złupiony w 1281 roku i prawdopodobnie nie został już odbudowany.

W końcu XIII w. kilka kilometrów na północ od Jazdowa w miejscu, gdzie dziś wznosi się Zamek Królewski, na wysokiej skarpie wiślanej założono nowy gród książęcy - dzisiejszą Warszawę.

Najwcześniejsza pisana wzmianka o Warszawie znajduje się w dokumencie z 1313 r. W 1339 odbył się w Warszawie, leżącej na terenie neutralnego księstwa mazowieckiego, sąd papieski między królem Kazimierzem Wielkim a Krzyżakami o bezprawne zajęcie Pomorza Gdańskiego należącego do...

 


Tablica portretowa prof. Piotra Zaremby z elementami stylizowanymi Szczecina    

28 kwietnia 1945 r. przyjechał do Szczecina (jako pełnomocnik  rządu RP) Piotr Zaremba. On też podjął decyzję o wywieszeniu biało-czerwonej flagi (30 kwietnia) na budynku obecnego Urzędu Wojewódzkiego.

Na Piotrze Zarembie ciążyła odpowiedzialność za stworzenie  podstaw struktur zarządzających miastem. Brak decyzji wielkich mocarstw w sprawie kształtu polskiej granicy zachodniej sprawił, że polska administracja jeszcze dwukrotnie zmuszona była do opuszczenia miasta,  do ostatecznej...

 
W skali Unii Europejskiej

W państwach Unii Europejskiej wydobywa się coraz mniej węgla kamiennego, spada także jego zużycie – wynika z danych Eurostatu. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydobycie, znajduje się Polska, która wyprzedza Czechy i Niemcy.

Według najnowszych danych Eurostatu w 2018 roku w Unii Europejskiej zużyto 226 milionów ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 4 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Jeszcze na początku lat 90 XX w. zużycie wynosiło 497 milionów ton, następnie jednak dość systematycznie spadało.

Z roku na rok niższa jest także produkcja węgla kamiennego w UE. W 2018 roku wyniosła niemal 74 miliony ton, o 6 proc. mniej niż w 2018 i o 80 proc. niż 1990 roku.

W 2018 roku tylko pięć państw członkowskich wydobywało węgiel kamienny: Polska (63,4 mln ton), Czechy (4,5 mln ton), Niemcy (2,8 mln ton), Wielka Brytania (2,6 mln ton) i Hiszpania (0,5 mln ton).

Dla...

 

SUSZA ROLNICZA DOTKNĘŁA JUŻ CAŁEJ POLSKI. Swoim zasięgiem objęła 1 mln 805 tys. ha upraw. Kataklizm postępuje. Według analiz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach – instytucji zajmującej się monitorowaniem stanu suszy – największy deficyt wody jest w województwie lubuskim i wielkopolskim. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kataklizm dotyka ok. 1 mln 805 tys. ha upraw. Jest to ogromna przestrzeń, biorąc pod uwagę, że w naszym kraju jest ok. 14,5 mln ha użytków rolnych, z czego ok. 11 mln ha to grunty rolne. Największe deficyty wody występują na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Nie lepiej jest na Pojezierzu Wielkopolskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej. Bardzo źle z dostępem do wody jest także na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich.

„Wystąpiłem do Komisji Europejskiej o uruchomienie dla Polski specjalnej pomocy klęskowej. Straty...

 


W Miejscu Odrzańskim większość Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej stanowią dziewczyny

Od tego czasu mieszkańcom niewielkiej miejscowość z woj. śląskim Miejsce Odrzańskie urodziło się 12 dziewczynek. Póki co nikt nie potrafi wyjaśnić, dlaczego we wsi rodzą się ostatnio same dziewczynki. Wójt uważa, że natura sama sobie z tym poradzi i prędzej czy później chłopcy znów będą tu przychodzić na świat. Na razie, ufundował jednak nagrodę dla rodziców, którzy jako pierwsi pochwalą się potomkiem płci...

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wstrzymuje (jednak może wrócić do nich po jesiennych wyborach) prace nad korektą wyglądu herbu i flagi Polski. Orzeł Biały, choć będzie bazował na cały czas obowiązującym wzorze Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku, złote powinien mieć całe nogi, aż do linii piór, a nie tylko szpony, jak obecnie. W koronie planowano stworzenie prześwitów, a skrzydła, które obecnie wcale nie są identyczne, miały stać się lustrzanymi odbiciami.

Pochodzące jeszcze z czasów PRL przepisy mówią o "liczbowych współrzędnych bieli i czerwieni w tzw. przestrzeni barw CIELUV". Jednak te współrzędne były opracowane dla tkanin wełnianych. Na bawełnianych, gdy się je odwzoruje, zamiast bieli powstaje kolor jasnoszary, a zamiast czerwonego – buraczkowy. Ustawa miała, więc określić barwy narodowe we współcześnie używanych paletach. W opinii...

 

Обласні і районні архіви, костельні архіви, архіви СБУ, РАЦСу, центральний статистичний комітет МВС, польські архіви, бази даних репресованих.

Що можна шукати? Метричні книги, свідоцтва про шлюб і хрещення, сповідальні списки, ревізькі казки, загальні переписи населення, Всеросійський поземельний і погосподарський перепис, місцеві переписи, шлюбні обшуки

http://agad.gov.pl

http://www.szukajwarchiwach.pl

http://www.imena.ua/blog/find-your-relatives/

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України