Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Z życia ośrodków
Dzień języka ojczystego w zgromadzeniu „Zgoda”


Autor książek Tymur Litowczenko i Attache Departamentu Wschodniego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie pan Jakub Pilch w gronie członków Zgromadzenia „Zgoda”

W stołecznej bibliotece nr 136, przy ul. Zoji Hajdaj 5 odbyło się kolejne spotkanie Kijowskiego Polskiego Szlacheckiego Zgromadzenia „Zgoda” im. Marjana Malowskiego. Na spotkanie został zaproszony wiadomy pisarz ukraiński, autor utworów fantastycznych i historycznych Tymur Litowczenko.

Marszałek Zgromadzenia Roman Malowski otwierając spotkanie poinformował obecnych o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, który dla rozwoju wszystkich języków i kultur narodowych w 1999 roku proklamowała Generalna Konferencja UNESKO. Wydarzenie w Bangladesz w latach 50-ch, gdy zginęli studenci, stojący w obronie swojego języka ojczystego, stało się podstawą do proklamowania Święta.

W rozwiązaniu kwestii językowej światowa pozycja polega w tym, by nie dać żadnemu z języków w jakimkolwiek kraju zniknąć. W naszym kraju język ukraiński jest państwowym, lecz wszystkie inne języki mają jednakowe prawa, dotyczy to również języka rosyjskiego. Na Ukrainie dzień języka ojczystego jest obchodzony 9 listopada. Język polski na Ukrainie, co do swojego znaczenia, posiada trzecie miejsce (po ukraińskim i rosyjskim).

Mówca przypomniał, że jak, na razie, bez skutku biblioteka nr 136 walczy o nadanie jej imienia Józefa – Kondrata Korzeniowskiego, który urodził się na Ukrainie, jego językiem ojczystym był polski, a został wybitnym pisarzem angielskim.

Następnie wszyscy obecni z zainteresowaniem słuchali prezentacji powieści historycznych małżeństwa Heleny i Tymura Litowczenków. Niestety, muza i żona pana Litowczenki zachorowała i nie mogła być obecna na naszej imprezie, ale przyjechała córka. W powieściach autorzy opisują złożone stosunki między Polakami a Ukraińcami od XVI wieku. Jak wiadomo właśnie wtedy wynikła świadomość narodowościowa narodu ukraińskiego. Punkt widzenia pisarzy na stosunki między Polakami a Ukraińcami kardynalnie odróżnia się stereotypów z czasów radzieckich. W utworach Heleny i Tymura Litowczenków nieraz podkreśla się, że Rzeczpospolita była państwem nie tylko polskiego, ale i innych równych narodów, wchodzących w skład państwa, W czasach średniowiecza Rzeczpospolita była czymś na kształt demokracji europejskiej.

„Nasze życie jest grą” - twierdzą pisarze w powieści „Szalone szachy”, której akcja toczy się w dalekim XVI wieku. Dla jednych to partia szachowa, dla innych-walka państw i księstw, dużych majątków, katolików i schizmatyków. Na stronach powieści spotkamy się z księciem Bazylim-Konstantynem Ostrogskim, księżniczką Beatą Kostelecką-Ostrogską, z przywódcami pierwszych powstań kozackich: Krzysztofem Kosińskim, Sewerynem Naływajkiem i jego bratem Demjanem. Zarówno w szachach, jak i w życiu obecni są w powieści królowie Stefan Batory i Zygmunt III Waza, królowa Anna Jagiellonka, dowódca Stanisław Żółkiewski.
Najfantastyczniejszym utworem wśród prezentowanych przez Tymura Litowczenka jest jego napisana wspólnie z małżonką powieść „Sztylet przeciwko szabli”. Autorzy opowiadają o kontrowersyjnej postaci Roxolany (pod imieniem Aleksandra), księciu Janie Wiśniowieckim i ich dziecku Dmitriuszu. Szczęście młodej rodziny zostało zniszczone przez zazdrość ludzką, Aleksandra trafiła do niewoli.

Czytelnicy mogą dowiedzieć się o losie księcia Dmitriusza Wiśniowieckiego, który został dobrym bojownikiem, prawdziwym obrońcą ukraińskim, którego przezwano Bajdą.

Pod koniec spotkania pisarz sprezentował bibliotece parę swoich książek. Członek Zgromadzenia Wita Michajlik uzupełniła wystąpienie L. Litowczenka i powiedziała, iż studiując jeszcze na Uniwiersytecie Moskiewskim na wydziale Archiwistyczno-Historycznym obroniła pracę dyplomową o kozakach Lewobrzeżnej Ukrainy w drugiej połowie XVIII wieku, o ich relacjach zarówno z Rosją, jak i z Polską. Wita postara się udostępnić swoją pracę wszystkim zainteresowanych poprzez wyżej wymienioną bibliotekę.

Swoją obecnością zaszczycił imprezę Jakub Pilch – Attache Departamentu Wschodniego działu Konsularnego Ambasady Rzeczpospolitej w Kijowie. Konsul był zachwycony eksponowaną w bibliotece wystawą obrazów artysty Marjana Malowskiego, oraz książkami polskimi, w tym książką „Wojny a pokój” o stosunkach ukraińsko – polskich, która wydana była przez gazetę ukraińską „Deń”(„Dzień”).

Jurij BABIROW
(tłum. Elżbieta Michalik)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України