Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Wieści z Białej Cerkwi
WIECZÓR POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO


Organizatorzy konkursu (od lewej) z-ca dyrektora Tetiana Klimenko, Konsul Ewa Matuszek-Zagata, prezes Helena Chomenko

Na I Konkursie obwodowym poezji ks. Jana Twardowskiego pod tytułem „Kochać człowieka, by dążyć do Boga” zorganizowanym w auli Szkoły Ogólnokształcącej nr 1 w Białej Cerkwi rozgościła się niejedna klasa szkolna jak również rodzice, przyjaciele i znajomi.

Albowiem trzeba wiedzieć, że Konkurs Recytatorski, w którym uczestniczą przedstawiciele szkół z ośrodka Polaków miasteczka Kociubińskiego (obwód kijowski), uczniowie Szkoły nr 1 oraz dzieci Wspólnoty Polaków Białocerkowszczyzny to nietuzinkowy epizod w życiu każdego, kto pasjonuje się językiem polskim a ponadto polską poezją a szczególnie filozoficzną i głęboko humanistyczną poezją ks. Jana Twardowskiego, który był harmonijnie usposobionym duszpasterzem i natchnionym od Boga poetą.


Jury konkursu (od lewej) przedstawicielka władz miejskich Wiktoria Bondarenko, Konsul RP w Kijowie Ewa Matuszek-Zagata, proboszcz katolickiej parafii Białej Cerkwi ks. Jarosław Pałka

Organizatorami wieczoru, który odbył się 20 marca br. przy wsparciu Konsulatu Generalnego w Kijowie były Helena Chomenko, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi i z-ca dyrektora szkoły nr 1 Tetiana Klimenko.

Uczestniczyli w nim uczniowie stowarzyszeń polonijnych i szkół ogólnokształcących w wieku od siedmiu do szesnastu lat z Białej Cerkwi i miasteczka Kociubińskiego. Pani Konsul Ewa Matuszek-Zagata, przedstawicielka władz miejskich Białej Cerkwi ds. kultury Pani Wiktoria Bondarenko i proboszcz katolickiej parafii ks. Jarosław Pałka, zgodzili się utworzyć jury konkursu. Gościli na tym wydarzeniu również przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków „Koralik” z miasta Bojarki obwodu kijowskiego.


Organizatorzy i uczestnicy konkursu

Po rozbudowanym słowie wstępnym Pani Heleny Chomenko o życiu i liryce Jana Twardowskiego uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje talenty i artyzm recytatorski, a także umiejętności wokalne i choreograficzne na występach poza konkursem.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród, gospodarze poczęstowali uczestników i gości pysznym tortem kompensując im zatraconą energię.

Sergiusz ŁUKASZ

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України