Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Konkurs recytatorski w Chersoniu
Poeci z Ziem Ukrainnych


Uczestnicy i organizatorzy konkursu

10., jubileuszowy konkurs recytatorski poezji polskiej, poświęcony polskim poetom urodzonym na Ukrainie odbył się w dniu 22 marca w Chersoniu.

Organizatorem konkursu było Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”, sponsorem nagród dla zwycięzców - Fundacja Wolność i Demokracja. Celem konkursu było pokazanie przenikania się kultury polskiej i ukraińskiej. Konkurs odbył się z inspiracji i inicjatywy pani Barbary Włodarczyk, nauczycielki języka polskiego, skierowanej do pracy w OTP „Polonia” przez warszawski Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W konkursie wzięło udział 42 uczestników w przedziale wiekowym od 9 do 40 lat, reprezentujących:

  • ·                    Ogólnokształcący Wychowawczo-Oświatowy Zespół nr 11 w Chersoniu Rady Miasta Chersonia,
  • ·                    Szkołę Ogólnokształcącą nr 16 I-III stopnia z nauką języków mniejszości narodowych w Chersoniu Rady Miasta Chersonia,
  • ·                    Chersoński Uniwersytet Państwowy,
  • ·                    Szkołę Sobotnio – Niedzielną Języka i Kultury Polskiej przy OTP „Polonia”.

Do zmagań przystąpili też słuchacze kursów wieczorowych języka polskiego przy OTP „Polonia”.

Konkurs otwarła prezes Rozalia Lipińska, witając gości i uczestników. Następnie pani Barbara Włodarczyk mówiła o polskich poetach urodzonych na Ukrainie, a mówiła tak ciekawie, że pozwolę sobie przytoczyć fragment jej wystąpienia:

W dzisiejszym konkursie usłyszą Państwo wiersze czterech poetów polskich: Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Antoniego Malczewskiego. Ci poeci należą do jednego pokolenia – pokolenia romantyków. Wszyscy urodzili się na przełomie XVIII i XIX wieku, a swoje najlepsze utwory napisali w I połowie XIX wieku. Wszyscy urodzili się i wychowali na Ukrainie. Wszyscy byli Polakami, szlachcicami polskimi, ale Józef Bohdan Zaleski pochodził z biednej rodziny szlacheckiej i był 13 dzieckiem w rodzinie, a Antoni Malczewski skoligacony był z arystokracją a nawet z rodzinami królewskimi. Wszyscy musieli emigrować i żaden z nich nie zmarł na rodzinnej ziemi. Stąd w ich wierszach tyle tęsknoty za Ukrainą, za krajem lat młodzieńczych i dziecinnych. Stworzyli w swych wierszach obraz Ukrainy – kraju szerokich przestrzeni, stepów; kraju pięknego, tajemniczego, chwilami groźnego; pełnego kurhanów, w których została zapisana historia tej ziemi, ale gdzie również śpią duchy i upiory; kraju nieograniczonej swobody. Zachwycili się ludową twórczością ukraińską – szczególnie dumkami, i tworzyli swoje wiersze na wzór ukraińskich pieśni ludowych. Wykreowali obraz kozaka – niekwestionowanego króla stepów; człowieka absolutnie wolnego, niezależnego ani od pana ani od hetmana, kierującego się wyłącznie uczuciem – kozaka, który dla swej lubej zniesie najcięższe męki i tortury, który umrze dla swego kochania, ale kiedy znienawidzi – zabije.

Jeżeli oglądali Państwo film „Ogniem i mieczem”, to z pewnością pamiętają Państwo Bohuna - dumnego, pięknego, wolnego kozaka – ucieleśnienie romantycznego mitu.

Juliusz Słowacki zajmuje w literaturze polskiej poczesne miejsce – obok Adama Mickiewicza uznany został za wieszcza narodowego. Natomiast twórczość Malczewskiego, Goszczyńskiego i Zaleskiego ze względu na obecność motywów ukraińskich ma w historii literatury swoją nazwę: szkoła ukraińska polskiego romantyzmu. I taki jest tytuł dzisiejszego konkursu.


Barbara Włodarczyk i Anna Grek opowiadają o polskich poetach doby romantyzmu

Tekst, wygłaszany w języku polskim, tłumaczyła na ukraiński pani Anna Grek, nauczycielka języka polskiego w Ogólnokształcącym Wychowawczo-Oświatowym Zespole nr 16 w Chersoniu.

Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczestnicy wystąpili w czterech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 12,

uczniowie klas 7 i 8, studenci i młodzież, dorośli.

W grupie dzieci pierwsze miejsce zajęła Weronika Krasniańskaja, uczennica Szkoły Sobotnio- Niedzielnej przy OTP „Polonia”; w grupie uczniów klas 7 i 8 – Marianna Sotnikowa, słuchaczka kursów wieczorowych przy OTP „Polonia”. W grupie studentów najlepsza okazała się Inna Fedoriak, studentka 3 roku Chersońskiego Państwowego Uniwersytetu, a wśród dorosłych – Maks Tokar, słuchacz kursów wieczorowych języka polskiego przy OTP „Polonia”.


Prezes Rozalia Lipińska wręcza dyplom Mariannie Sotnikowej

Kiedy jury udało się na naradę, uczestnicy konkursu i publiczność mieli okazję wysłuchać krótkiego koncertu pieśni romantycznej – pieśni napisanych przez Fryderyka Chopina do słów Józefa Bohdana Zaleskiego i Stefana Witwickiego w wykonaniu młodych, utalentowanych słuchaczek kursów języka polskiego: Nadieżdy Sotnikowej i Nataszy Kaniwets.

Szczególnie pragnę podziękować za udział w koncercie dwojgu artystom o międzynarodowej sławie: pani Innie Kisielnikowej, laureatce międzynarodowych konkursów fortepianowych, i panu Charisowi Szyryńskiemu – narodowemu artyście Ukrainy. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy pieśni do słów Tarasa Szewczenki.

Konkurs, świetnie przygotowany i poprowadzony przez nauczycieli, którzy przygotowali swoich uczniów do występu, bardzo spodobał się publiczności. Dla większości z nas poezja polskich romantyków była czymś nieznanym, ale bardzo interesującym, ponieważ tematem wierszy była Ukraina. To zawsze jest ciekawe: posłuchać, co inni mówią (mówili) o Twoim kraju, zwłaszcza gdy mówią pięknie i dobrze.

Tatiana ZABIELAN

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України