Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
XV lat w służbie nauki
Jubileusz Polonistyki Kijowskiej


„Pragnę, żeby Katedra Polonistyki była kulturologicznym centrum, badania którego ogarniają całą Ukrainę i pełny całokształt polsko-ukraińskich stosunków” – kierownik Katedry Polonistyki czł. kor. NANU
prof. dr hab. Rostysław Radyszewskyj

Instytut Filologii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Hryhorowycza Szewczenki w dniach 21-24 września był gospodarzem Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, zorganizowanej z okazji 15-lecia Katedry Polonistyki, temat której brzmiał: „Tradycja – Współczesność Pogranicza: Piśmiennictwo, Oświata, Historia”

Na otwarciu sesji plenarnej w auli Instytutu Filologii wystąpili: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Ukrainie Henryk Litwin, dyrektor Instytutu Literatury im. T. Szewczenki NAN Ukrainy prof. Mykoła Żułynskyj, dyrektor przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. Henryk Sobczuk, profesor Katedry Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Walentyna Sobol, prof. Wołodymyr Jerszow (Żytomierz), prof. Jarosław Ławski (Białystok) oraz kierownik obchodzącej jubileusz Katedry Polonistyki czł. kor. NANU prof. dr hab. Rostysław Radyszewskyj.

Z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Patriarchy Kijowa i całej Rusi-Ukrainy Filareta do uczestników konferencji zwrócił się profesor arcykapłan Witalij Kłos, który wręczył nagrody cerkiewne prof. Rostysławowi Radyszewskiemu i profesorowi Katedry Teorii Literatury i Badań Porównawczych Instytutu Filologii Aleksandrowi Astafjewowi.

Cztery dni literaturoznawcy, kulturoznawcy, językoznawcy, literaci, tłumacze, historycy, pedagodzy, socjologowie i inni znawcy problematyki polonistycznej w siedmiu sekcjach, z pomocą rozmaitych środków wyrazu, debatowali nad tematyką dotyczącą historii stosunków ukraińsko-polskich w przestrzeni pogranicza kulturowego od dawnych czasów do współczesności.

Zgodnie z programem konferencji odbyło się też wyjazdowe spotkanie „Przy Okrągłym Stole” w Umaniu na temat: „Klasztory bazylianów w transkulturowej przestrzeni Europy Wschodniej” oraz zwiedzanie słynnego parku „Zofijówka”.

Wszystkie referaty prezentowane na konferencji zostaną opublikowane w XXVIII tomie „Kijowskich Studiów Polonistycznych”.

W numerze publikujemy obszerne fragmenty wystąpienia ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina oraz materiały informacyjne o Kijowskiej Polonistyce.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України