Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2015
Jubileusz godny estymy
ĆWIERĆWIECZE POŚWIĘCONE POLSKOŚCI


Do tradycyjnego pamiątkowego zdjęcia z okazji 25-lecia organizacji stanęli w Chmielnickim jej aktywiści

Chmielnicki Obwodowy Ośrodek Związku Polaków na Ukrainie, działający w jednym z największych i najprężniejszych skupisk Polaków na Zachodniej Ukrainie 26 września br. świętował swoje 25-lecie.

Salę Recepcyjną Obwodowego Muzeum Sztuki dawnego Płoskirowa, do ostatniego miejsca wypełnili chętni uczestnictwa w jubileuszowych uroczystościach.


Wielkie brawa zdobyli „Podolscy Muzycy”

Otwierając okolicznościową akademię w słowie wstępnym wieloletni prezes chmielnickiego ośrodka ZPU (jeden z założycieli tej ogólnoukraińskiej organizacji Polaków) Franciszek Miciński sięgnął do czasów prahistorycznych, kiedy ziemie te tysiące lat zasiedlali Dulebowie, Uhlicze i Polanie, dalecy potomkowie których zbudowali tu wspaniałe zamki i pałace, jak na przykład - zamek Sieniawskich w Międzybożu, Pałac Sanguszków w Zasławiu, Pałac Potockich w Antoninach, czy Pałac Przeździeckich w Czarnym Ostrowie.


Zespół artystyczny „Rozmaryn”, działający przy Stowarzyszeniu Polaków im. Juliusza Słowackiego

Opowiadając o losach Polaków zamieszkujących region współczesnej Chmielnicczyzny, pan Franciszek przypomniał tragiczne losy Polaków w XX stuleciu. Totalitarny system władzy poddał różnym formom represji ponad 150 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Polacy na Ukrainie nie mieli dostępu do swojej kultury i możliwości swobodnego wyznawania swojej wiary.

Istotna poprawa sytuacji nastąpiła dopiero w czasach gorbaczowskiej „pierestrojki”. W lipcu 1988 roku, na bazie Ukraińskiego Towarzystwa Przyjaźni i Łączności Kulturalnej z Zagranicą założono Polską Sekcję Kulturalno-Oświatową, zaś w maju 1990 roku, pierwszy Kongres Polaków Ukrainy dokonał wyboru na przewodniczącego Stanisława Szałackiego. W tym samym roku prezesem chmielnickiego ośrodka ZPU został wybrany Stanisław Kostecki.


Honorowi goście uroczystości (od lewej): prezes ZPU Antoni Stefanowicz, wikariusz Wiktor Tkacz, p.o. mera miasta Kostiantyn Czernylewski

Na Podolu powstały pierwsze polskie szkoły - na Greczanach (m. Chmielnicki), w Gródku Podolskim oraz w Kamieńcu-Podolskim. Założono nowe organizacje regionalne. Regularnie odbywają się takie imprezy, jak: festiwale, Dni Kultury Polskiej, seminaria, koncerty, wystawy w różnych miejscowościach regionu. „Zrobiono niemało, ale godzi się zrobić jeszcze więcej” – konstatował prezes najstarszej organizacji zrzeszającej Polaków regionu.

O pierwszych polskich świętach obchodzonych wspólnie 25 lat temu w Szkole Ogólnokształcącej nr 20 wspominał m.in. wikariusz kościoła pw. Niepokalanego Serca Pani Maryi w Chmielnickim - marianin Wiktor Tkacz.


Historię i stan obecny organizacji przedstawił prezes Chmielnickiego Obwodowego Ośrodka Związku Polaków na Ukrainie Franciszek Miciński

Na jubileusz organizacji z serdecznymi pozdrowieniami przybyli przedstawiciele władz miasta i obwodu chmielnickiego na czele z p.o. mera miasta Kostiantynem Czernylewskim i jego zastępcami Hryhorijem Dawydenko i Ludmiłą Czerewczenko. Gratulacje z okazji 25-lecia złożył z-ca Przewodniczącego Rady Obwodowej Wiktor Adamski wspominając też o niedawnym odsłonięciu Znaku Pamięci ku czci powstańców styczniowych pod Sławutą. Najaktywniejszym społecznikom organizacji wręczył on dyplomy uznania i prezenty.


Uroczystości uświetnili występami
goście z Polski - zespół skrzypków z Bydgoskiej Akademii Muzycznej

Za przykładową aktywność i znaczny dorobek ChOOZPU podziękował przybyły z Kijowa prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz.

W części artystycznej burzliwymi oklaskami powitano gości z Polski - zespół skrzypków z Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Wielkie brawa zdobyły też zespoły „Podolscy Muzycy” i „Rozmaryn”. Znani na Podolu pianiści Witalij Samoluk i Eugenia Bogdan, zaprezentowali obecnym utwory Paderewskiego, Ogińskiego i Szopena.


Przewodniczący Chmielnickiej Rady Obwodowej Wiktor Adamski wręcza Dyplom Uznania prezes oddziału Związku Polaków Ukrainy w Szepetówce Walentynie Pasiecznik

Dyrektor Muzeum Obwodowego Larysa Czernowa i Prorektor ds. Spraw Międzynarodowych, Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowy Mykoła Jochna opowiedzieli jak mieszkańcy miasta odbierają nowe kierunki preferowane dziś w sztuce.

A wspaniałym finałowym akordem obchodów stała się uroczysta Msza święta w Kościele Chrystusa Króla, po której zabrzmiał wspaniały koncert skrzypków z Akademii Bydgoskiej pod batutą Wojciecha Chora.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України