Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
MIĘDZYPAŃSTWOWY PROJEKT UKRAINA - POLSKA: OD GESTÓW DO CZYNÓW

„Nadeszła pora by podać rękę Ukrainie” - piosenkę z tymi słowami polskiego zespołu „Enej” w czasie Rewolucji Godności transmitowały wszystkie polskie stacje radiowe i telewizyjne. Jarosław Kaczyński na czele wielotysięcznych kolumn idących na Majdan, odważna Ewa Stankiewicz i Solidarni 2010 na ul. Hruszewskiego - to obserwował na telewizyjnych ekranach cały świat.

Dzisiaj zaś nadeszła ta pora, aby zrealizować to w realnych poczynaniach. Zbliżenie i pojednanie Polski i Ukrainy, mających wspólną historię nie tylko trudną, ale czasami wręcz straszną (według słów Prezydenta Andrzeja Dudy, wypowiedzianych w Kijowie w obecności ukraińskiej Polonii), faktycznie już trwa. A zatem, „nadeszła pora”, można rzec najwyższa pora, nie tylko na spontaniczne, piękne przecież gesty, lecz i na mądrze stworzony algorytm, plan tego zbliżenia. W XXI wieku nazywa się to: współpraca gospodarcza, naukowo-technologiczna, wojskowa, społeczna i współdziałanie na wielu jeszcze innych szczeblach.

Międzynarodowa Misja Dyplomatyczna Ludowej Dyplomacji „Europejska Ukraina” za główne zadanie postawiła sobie praktyczne wcielenie hasła „Ukraina to Europa”.

Umocnienie pozycji Ukrainy w europejskich instytucjach to tylko jedno z zadań misji. Dyplomacja Ludowa jest ważnym czynnikiem do pokonania biurokratycznej rutyny, bez jakiej niemożliwe stały się jakiekolwiek stosunki międzypaństwowe. Zasadą takiej dyplomacji jest inicjatywa oddolna, sięgająca takich samych zwykłych obywateli innego kraju, a poprzez nich dalej, do państwowych resortów. W tym jest wielki potencjał dyplomacji ludowej, bo prosty obywatel jest wyborcą polityków i urzędników w resortach, rządach, samorządach w warunkach demokracji. To jest sposób na przyspieszenie wielu procesów, - w tym procesu realnego zbliżenia i pojednania Narodów.

Głównym w takim pojednaniu jest przekonanie o wzajemnych korzyściach w gospodarce, nauce, kulturze, w życiu społecznym etc.

Właśnie dlatego poprzez Misję Ludowej Dyplomacji „Europejska Ukraina” opracowany i zaprezentowany został Międzypaństwowy Projekt „Polska – Ukraina”. Jest to algorytm, technologia, konkretny plan realnego zbliżenia naszych Narodów we wspólnych gospodarczych, naukowych, technologicznych, społecznych inicjatywach oraz wzajemnej edukacji. Nasze zbliżenie i pojednanie przekładać się ma na polepszenie, zarówno sfery gospodarki i technologii, jak również sfery socjalnej i humanitarnej.

Projekt przewiduje współpracę międzynarodową na poziomie państwowym i obywatelskim. Dla wypełnienia tych zadań ma być stworzona grupa „Ukraina – Polska” w Radzie Najwyższej Ukrainy. Takie same grupy „Polska – Ukraina” uformują się w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej, a także w Parlamencie Europejskim. Projektowi patronuje polski eurodeputowany, Członek Prezydium Parlamentu Europejskiego, profesor Karol Karski, który wiele robi dla umocnienia związków między naszymi krajami i Narodami. Nie wolno zapominać, że stałym i ważnym reprezentantem interesów Ukrainy w Europie na poziomie politycznym jest właśnie Polska.


Wiaczesław Budenko-Kuberski

Dla skutecznych wspólnych działań, tworzenia trwałych kontaktów na poziomie społecznym, ukraińskich i polskich przedsiębiorców, naukowców, działaczy kultury, studentów itd., w Projekcie stworzono sekcje, których praca dotyczyć będzie różnych dziedzin życia. Takich sekcji jest 17, od politycznej, biznesowej, handlowo-ekonomicznej do kulturalnej, historycznej oraz teologicznej. Taka rozmaitość jest niezbędną w warunkach nabrania mocy prawnej umowy o Asocjacji Ukrainy z UE od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz powstania strefy wolnego handlu między Ukrainą i UE.

Kontakty polityczne mają stać się zapleczem owocnych kontaktów między przedsiębiorcami, naukowcami, działaczami kultury, wszystkimi specjalistami i po prostu obywatelami naszych ojczyzn. Właśnie to, a nie mityczne „multi kulti”, wzajemnie wzbogaca nas, daje mocny impuls dla rozwoju.

Projekt „Ukraina – Polska” jest miejscem, gdzie mają powstać plany konkretnych działań, mających na celu realne inicjatywy i koncepcje - oraz ich wcielenie w życie, co jest celem nadrzędnym i najważniejszym.

Są to różne inicjatywy: biznesowe, humanitarne, polityczne, obywatelskie. Opracowanie samego mechanizmu ich wprowadzania w życie, etapami, krok po kroku, jest ważnym zadaniem Projektu.

Przykładem takiego algorytmu współpracy są spotkania w biurze Projektu specjalistów z różnych dziedzin technologii.

Niedawno jeden z członków Projektu, Dmytro Sadowski, przedsiębiorca, zajmujący się projektowaniem i produkcją energooszczędnej technologii ocieplania mieszkań, spotkał się z innym ukraińskim przedsiębiorcą Jurijem Ponomarenką, opracowującym koncepcję takich urządzeń. W trakcie spotkania uzgodniono warunki współpracy, gdzie Sadowski odpowiada za wyrób, a Ponomarenko za opracowanie koncepcji i wzorów nowych urządzeń. W ramach Projektu omówiono mechanizmy i etapy wejścia na rynek europejski - przede wszystkim polski, gdzie istnieje zapotrzebowanie na  takie wyroby, spełniające europejskie kryteria oszczędzania energii oraz poszukiwania i przechodzenia na nowe ich źródła.

Właśnie taki praktyczny kierunek działalności Projektu czyni go atrakcyjnym dla ewentualnych inwestorów, gotowych do współpracy w przypadkach racjonalnego uzasadnienia propozycji.

Pomimo trudnego obecnie stanu gospodarki i finansów, naukowo-technologiczny potencjał Ukrainy jest imponujący, co w nieodległej perspektywie czasowej, przy wsparciu przyjaznej Polski, przybierze wymierny kształt.


Dr. med. Jakub Nowykiw-Krzeminski

Sekcje kulturalna, historyczna oraz teologiczna także powstały bynajmniej nie przypadkiem. Kultury naszych krajów i Narodów są bliskie, ale to nie wyklucza poszukiwań nowych wspólnych punktów wzajemnego kulturalnego wzbogacenia. Nasza wspólna trudna historia potrzebuje nie tylko rozmów, dyskusji, ale i ustalenia prawdy historycznej, bez jakiej niemożliwe są porozumienie ani zbliżenie, nie mówiąc o samym pojednaniu. W kwestii religijnej musi być nie mniej ważny i ciekawy dialog, jaki stosuje się w imię pojednania chrześcijan na gruncie takiego ekumenizmu, jaki został zapowiedziany przez św. Papieża Jana Pawła II, czyli powrotu do dziedzictwa pierwszych chrześcijan. W Projekcie narodził się również koncept takiego prawdziwego zbliżenia i „pojednania we Chrystusie” według słów św. Papieża Polaka.

Obecność specjalistów z różnych dziedzin wśród kierownictwa i członków sekcji Projektu czyni go nie tylko teoretyczną, ale czysto praktyczną inicjatywą. Dyplomacja ludowa jest w tym mocnym zapleczem i poręką.

Działalność Projektu zaprezentowano Prezydentowi Ukrainy Petrowi Poroszence, oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. Obecnie Projekt cieszy się ich poparciem. Od wyższego szczebla politycznego kierownictwa do inicjatyw obywatelskich, taki jest algorytm innych słów wspomnianej na początku artykułu piosenki:„kiedy razem jesteśmy jak rodzina”.

Wiaczesław Budenko-Kuberski

Współprzewodniczący Międzypaństwowego Projektu „Ukraina Polska”, Prezydent Międzynarodowej Misji Dyplomatycznej Ludowej Dyplomacji «Europejska Ukraina"

Jakub Nowykiw-Krzemiński,

dr. med. Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowo-Ekspertowej Międzynarodowej Misji Dyplomatycznej Ludowej Dyplomacji „Europejska Ukraina”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України