Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Spotkanie świąteczne
Razem łatwiej rozwiązywać problemy!


Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasz Dederko
zapoznał się z aktywem Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza

Tradycyjnie już na świąteczno-noworoczne spotkanie w stołecznej bibliotece im. A. Mickiewicza gremialnie zebrali się członkowie i sympatycy Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Podniosły charakter spotkania potęgowała obecność Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasza Dederka, który zawitał tu, aby zapoznać się z działalnością i osiągnięciami najliczniejszego polskiego Stowarzyszenia w Kijowie, liczba członków którego na dzień dzisiejszy przekracza już pół tysiąca osób.

Na początku spotkania prezes Stowarzyszenia Irena Gilowa opowiedziała gościom o bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz przedstawiła Konsulowi Generalnemu jego aktyw. Witając i pozdrawiając obecnych ze świętami, które już odbyły się i tymi, które jeszcze nastąpią, Konsul Generalny poprosił o poruszenie najważniejszych rzeczy, o pytania, które nagromadziły się i niepokoją zebranych, aby pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów w różnych zakresach: prawnym, obywatelskim, dotyczących wydawania wiz, przyjmowania aplikantów na Kartę Polaka. Podczas ożywionej dyskusji najczęściej poruszano kwestie dotyczące problemów zapisu elektronicznego na złożenie wniosków o Kartę Polaka. Poruszono problemy związane z nauczaniem języka polskiego na Ukrainie, w tym i w Kijowie i z ewentualnym wsparciem w tej płaszczyźnie ze strony Konsulatu.


Prezes Irena Gilowa pokrótce podsumowała ubiegłoroczne przedsięwzięcia
najliczniejszego w stolicy polskiego stowarzyszenia

„Jesteśmy otwarci na organizowanie różnorakich spotkań, wyjazdów; na zapoznanie się z problemami wszystkich polskich Stowarzyszeń. Placówka dyplomatyczna w Kijowie na ile to jest możliwie będzie zawsze Państwu pomagać” – powiedział Tomasz Dederko, podsumowując rozmowę.

Druga część wieczoru przebiegała już przy godziwie zastawionym wymyślnymi potrawami stole, przy którym wszyscy dzieląc się opłatkiem składali sobie ciepłe świąteczne życzenia.

 Najwspanialszym muzycznym akcentem spotkania był występ znanej wokalistki operowej Ireny Zacharko, która profesjonalnie i emocjonalnie wykonała piękne polskie kolędy. I jak zawsze, na spotkaniach pod mickiewiczowską aurą, było ciekawie, ciepło i przytulnie w tej dużej i szczęśliwej rodzinie kijowskich Polonusów.

 Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України