Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Zarządzania personelem
Najważniejszym czynnikiem jest kapitał ludzki


Aliona Makareko –menedżer liderującej Kompani „Plastics-Ukraina”

Powszechnie znana Kompania „Plastics-Ukraina” zdobyła 3 miejsce w nominacji „Świat” wśród firm międzynarodowych, w niezwykle prestiżowym konkursie „HR Brend Ukraina 2015”. O szczegółach zwycięstwa w tak ważnym projekcie z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi - niezwykle precyzyjnej, ale wielce dziś promowanej, poprosiliśmy opowiedzieć menedżera kompanii Alionę Makarenko - kierownika oddziału ds. zarządzania personelem Kompanii „Plastics-Ukraina”.

- Może, na wstępie, parę słów o firmie, która zdobyła tak zaszczytne miejsce?

- „Plastics-Ukraina” jest czołowym dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych. Oferujemy wysokiej klasy wyroby mające zastosowanie w wielu sektorach gospodarki - w przemyśle, budownictwie, opakowaniach, reklamie oraz grafice i druku cyfrowym. Nasza kompania jest już „pełnoletnia”. Wiosną obchodzić będziemy 18-lecie.

Od dawna wielką uwagę udziela się u nas kwestiom związanym ze sferą zarządzania personelem i sprawom kadrowym. „Plastics-Ukraina” – to ludzie, stąd kompania inwestuje istotne środki w ich szkolenie kładąc nacisk na wiedzę swojej k adry, która jest głównym czynnikiem, pozwalającym na to, aby te niezwykle ważne wartości korporacyjne, wdrażane były u nas skutecznie, ponieważ od sukcesu pracownika zależy sukces przedsiębiorstwa.

- Czy trudne były warunki pozwalające przystąpić do konkursu?

- Aby wziąć udział w konkursie trzeba było przygotować szereg dokumentów, przeprowadzić obszerną prezentację kompanii, charakteryzując ją w kategorii pracodawcy przed dziesięcioma członkami jury i audytorem, następnie zreferować na ogólnokrajowej konferencji w Narodowym Kompleksie Sportowym „Olimpijski” w Kijowie projekt zatytułowany „System szkolenia online bez nakładów finansowych”.

- Jakimi były skala i mechanizm konkursu?

- Uczestniczyliśmy w nominacji „Świat”, co przewiduje międzynarodową skalę zmagań w systemach zdalnej edukacji „on line” bez nakładów finansowych. Przedsięwzięcia programowe, które zawierały różnorodne testy edukacyjne, konferencje, wywiady, ankiety realizowaliśmy dla wszystkich pracowników naszej kompanii „Plastics-Ukraina” zatrudnionych w różnych regionach Ukrainy, Gruzji i Mołdowy. Pomyślnie oceniono osiągnięte przez nas wyniki przyznając nam honorowe trzecie miejsce wśród 45 kompanii międzynarodowych.

- A kto namówił was do udziału w tak niełatwym konkursie?

Oczywiście nasz szef, dyrektor generalny naszej kompanii – Polak, Ireneusz Derek, który kwestiom relacji kierownictwo - podwładni okazuje szczególną uwagę i poświęcił temu tematowi nawet książkę (o charakterze podręcznika) zatytułowaną „Я раб или свободный человек”. Pan Ireneusz zasługuje na szczególne podziękowania, gdyż właśnie dzięki niemu mamy możliwość pracować w iście europejskiej Kompanii, która nie tylko deklaruje, ale co na co dzień realizuje wysokie europejskie wartości.

- Jakimi są Pani osobiste wrażenia, czy stało się zadość Pani zamierzeniom?

- Powiem, że samo przygotowanie się do udziału w konferencji i uczestniczenia w innych dyscyplinach konkursowych przypominało mi nieco przygotowanie do obrony pracy dyplomowej. Tu też przecież systematyzujesz doświadczenia, osiągnięcia zdobyte w ciągu wielu lat pracy, zastanawiasz się co na przyszłość dla kompanii można byłoby zrobić pożytecznego w sferze zarządzania personelem. Udział w tak znaczącym przedsięwzięciu to również możliwość usłyszeć innych pracodawców, to okazja do przeanalizowania tego co dobrego na rynku pracy czynią inni, jakie elementy programów socjalnych rozwijają priorytatywnie…

- W konsekwencji wszystko to wpływa na renomę kompanii…

- bezsprzecznie, dla nas zadaniem numer jeden jest to, aby nasza reputacja była odzwierciedleniem wszystkiego, co w rzeczywistości dzieje się w naszej Kompanii.  Jeżeli osiągasz zamierzony rezultat - nasi pracownicy są zadowoleni, kompania pracuje stabilnie i rentownie, jeżeli jesteśmy uczciwi wobec siebie, wobec naszych partnerów i klientów to wszystko wówczas zapewnia naszej firmie wysoką pozycję, a zatem i doskonałą jakość produkowanych wyrobów.

- Dziękuję i życzę w kolejnym konkursie zająć pierwsze miejsce!

-  Ze wszech sił będziemy się starać.

Pytania zadawał Stanisław Panteluk

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України