Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
W objęciach wielkiego brata…
HISTOTIA, KTÓRA INTEGRUJE


Kierownik Referatu Edukacji Historycznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Jacek Pawłowski

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, z udziałem historyków Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej i przy wsparciu Departamentu Kultury Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej w Żytomierskiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej im. Olega Olżycza odbyła się prezentacja wystawy „W objęciach wielkiego brata. Sowieci w Polsce 1944-1993”.

Wystawa poświęcona jest okresowi historii czasów PRL-u, ofiarom sowieckiego terroru jak również symbolom i kodom kulturowym tej epoki.  Autorzy wystawy z Instytutu Pamięci Narodowej na 56 stoiskach prezentują około 150 oryginalnych zdjęć, zebranych przez biblioteki agencje fotograficzne i obywateli Polski.

Główna część wystawy poświęcono okresowi z lat 1944-1993 Większość fotografii odzwierciedla momenty z życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Podczas wystawy odbyła się prezentacja książki pt. „Польща нарис історії”, którą przedstawił dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN dr Andrzej Zawistowski i kierownik Referatu Edukacji Historycznej warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Jacek Pawłowski.


Prezentację książki pt. „Польща нарис історії” rozpoczął dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN dr Andrzej Zawistowski (P). Na zdjęciu (od lewej): kierownik Departamentu Kultury Żytomierskiej Państwowej Administracji Obwodowej Jurij Hryhorowycz Gradowskyj, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska, Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak.

Książka została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w Polsce w języku ukraińskim i obejmuje ona historię Polski - ważnego sąsiada niepodległej Ukrainy. Istotnym zadaniem, które autorzy postawili sobie za cel - przekazać czytelnikowi sposób postrzegania Polaków własnej historii, ukazać w niej miejsce Ukraińców i Ukrainy, jak też pozycję, jaką zajmują Polacy wobec wielu epizodów naszej historii. W książce nie narzuca się czytelnikowi ukraińskiemu polskiego punktu widzenia, ale lansuje się obydwu bratnimi narodom wzajemne zrozumienie, ponieważ właśnie ono jest kluczem do pomyślnej współpracy, dobrobytu gospodarczego naszych obywateli w rodzinie narodów europejskich

W przedsięwzięciach wzięli udział: Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak, kierownik Departamentu Kultury Żytomierskiej Państwowej Administracji Obwodowej Jurij Gradowskyj, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska, Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosław Giżycki, prezesi polskich stowarzyszeń i nauczyciele.

Aleksander PIWOWARSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України