Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Dzień mowy ojczystej w Chersoniu
A niechaj narodowie…

Polski poeta Mieczysław Jastrun pisał: „Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo z ziemią”. W tej krótkiej sentencji odnaleźć można cały głęboki sens tego, czym dla człowieka jest język ojczysty. Ten język, przekazany przez rodziców, a potem doskonalony w szkole i poprzez czytanie jest również podstawowym elementem tożsamości narodowej. Dlatego właśnie już od kilkunastu lat na całym świecie obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999.

Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” brało aktywny udział w obchodach tego dnia. W Instytucie Kształcenia Ustawicznego, w dniu 17 lutego odbyło się seminarium poświęcone problemowi języka w kontekście zachowania tożsamości narodowej. W tym ciekawym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy chersońskich szkół, prezesi stowarzyszeń mniejszości narodowych oraz inni zaproszeni goście. Seminarium rozpoczęło się od wysłuchania wykładu na temat istotnej roli języka jako elementu kultury i identyfikacji narodowej.

Prezes organizacji Rozalia Lipińska przedstawiła działania chersońskiej „Polonii” w zakresie dbania o nauczanie języka polskiego, zaprezentowała osiągnięcia członków Towarzystwa, którzy uczą się lub uczyli się w Polsce, gdzie za swoje wyniki w nauce byli wyróżniani.

Pani Rozalia opowiadała też o celach działalności organizacji polonijnej w Chersoniu oraz planach na przyszłość, podkreślając ważność znajomości języka i związków z historyczną ojczyzną.


Nauczyciel języka polskiego Paweł Elias opowiada o swoich wieloletnich doświadczeniach zawodowych w Ukrainie

Obecny na seminarium nauczyciel języka polskiego Paweł Elias opowiadał o swoich wieloletnich doświadczeniach zawodowych w Ukrainie, a następnie przedstawił cele i zakres działalności warszawskiego Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który między innymi zajmuje się kierowaniem nauczycieli języka polskiego do szkół polskojęzycznych i ośrodków polonijnych w różnych krajach a w szczególności do państw byłego Związku Radzieckiego.

Kolejnym polskim akcentem w obchodach Dnia Języka Ojczystego był udział pani prezes, członków stowarzyszenia i nauczyciela języka polskiego w spotkaniu zorganizowanym przez Chersońską Obwodową Bibliotekę im. Olesia Honczara w dniu 18 lutego. Aleksandra Samoilenko i Roman Kuszcz recytowali wiersze o mowie ojczystej takich polskich poetów jak Leopold Staff, Staniaław Wyspiański, Artur Oppman...

Pan Wasilij Zacharski natomiast z brawurą wykonał dwie polskie piosenki estradowe, aż publiczność domagała się bisów(!). Pani Rozalia Lipińska opowiadała o działaniach Towarzystwa związanych z nauczaniem języka polskiego, a nauczyciel Paweł Elias zapoznał zebranych na spotkaniu gości z genezą powstania najstarszych polskich tekstów pochodzących z epoki średniowiecza.

I tak oto, powtarzając za Mikołajem Rejem „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” mieszkańcy Chersonia mogli wiele dowiedzieć się na temat polszczyzny i przede wszystkim usłyszeć jeden z najpiękniejszych języków świata.

Paweł ELIAS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України