Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
„Jerzy Giedroyc i Kultura – kontekst ukraiński”

5 września w „Instytucie Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu” otwarto wystawę pt. Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukraina, poświęconą pamięci Jerzego Giedroycia (1906-2000), założyciela Instytutu Literackiego w Paryżu i czasopisma Kultura.

Gości powitali chargé d’affaires RP na Ukrainie Rafał Wolski oraz ojciec Wojciech Surówka OP, dyrektor Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu. Sylwetkę i myśl polityczną Jerzego Giedroycia, który w okresie zimnej wojny i układu dwublokowego dążył do przyjaznych relacji między narodem polskim i ukraińskim, przedstawiła prof. dr hab. Aleksandra Hnatiuk, kierownik Stacji Kijowskiej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz wspólnego programu studiów magisterskich tejże uczelni i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Z kolei o organizowanym przez Ambasadę RP w Kijowie od 10 lat Konkursie im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie, poświęcone historii lub współczesności Polski, lub stosunkom polsko-rosyjskim, przypomniała kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej, Emilia Jasiuk. Konkurs został zainicjowany w 2006 roku z okazji ogłoszonego wtedy przez Polskę i UNESCO Roku Jerzego Giedroycia i od tamtej pory w ramach ambasadzkiego przedsięwzięcia jury pod przewodnictwem prof. O. Hnatiuk oceniło blisko 200 prac!


Sylwetkę i myśl polityczną Jerzego Giedroycia przedstawiła prof. dr hab. Aleksandra Hnatiuk - inicjatorka konkursu Jego imienia.

W 2015 r. Wydawnictwo „Duch i Litera” opublikowało w języku ukraińskim „Autobiografię na cztery ręce” Jerzego Giedroycia. Prezentacji książki dokonał wicedyrektor oficyny Leonid Finberg. W trakcie wernisażu można było nabyć również inne publikacje wydawnictwa z dziedziny filozofii, historii i literatury.

Wystawa została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu w związku z obchodzonym w 2006 roku Rokiem Jerzego Giedroycia i prezentowana jest w Kijowie już po raz drugi. Ekspozycja przedstawia jego osobę oraz utworzony przezeń Instytut Literacki w Paryżu w kontekście wysiłków Redaktora na rzecz zbliżenia narodu polskiego i ukraińskiego. Giedroyc wierzył, że w oparciu o dialog i wzajemne zrozumienie wolna Polska i wolna Ukraina będą umiały zbudować w przyszłości strategiczne i sojusznicze relacje wzajemne. Wierność tej idei głosił od samego początku funkcjonowania Instytutu Literackiego – przez cały czas, gdy istniał Związek Radziecki aż do jego upadku!

Trudno sobie dlatego wyobrazić dzisiejszy kształt polsko-ukraińskich relacji bez wpływu myśli politycznej Giedroycia, który konsekwentnie dążył do bliskich stosunków Polski ze wszystkimi wschodnimi sąsiadami, tworzącymi niegdyś Rzeczpospolitą Obojga Narodów – wspólne państwo Polaków, Białorusinów, Ukraińców i wielu innych narodowości.

 Wystawę będzie można oglądać do końca października. Wstęp wolny.

Adres:
Instytut Nauk Religijnych im. Św. Tomasza z Akwinu
Kijów, ul. Derevlyanska 13 (metro „Lukianivska”)

Inf. Ambasada RP w Kijowie

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України