Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2016
Marek Winicjusz nad Dnieprem
Mocne akcenty Roku Sienkiewiczowskiego w Kijowie

W dniu 3 września w Polsce i poza jej granicami, w tym też na Ukrainie, odbyło się Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Czytanie zainicjował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką.

W tym roku dzieło Sienkiewicza w internetowym głosowaniu lektur konkurowało z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Wybrana powieść „Quo vadis” to wspaniała polska książka o zwycięstwie prawdy i miłości. Zawarte w niej bardzo mądre przesłanie dla Polaków jest dzisiaj szczególnie ważne w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski. Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza – w 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza.

Uczestnicy Narodowego Czytania w Kijowie, zorganizowanego przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja”, w bezpośredniej transmisji w Internecie z Warszawy, obejrzeli i wysłuchali czytania fragmentu Quo vadis w wykonaniu Pary Prezydenckiej.

Przy licznie zgromadzonej publiczności w gościnnych murach Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana czytanie dzieła rozpoczął Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko. Swój wybrany fragment powieści przeczytała Konsul RP Agnieszka Rączka odpowiedzialna w Konsulacie za sprawy związane z przyznawaniem Karty Polaka w kijowskim okręgu konsularnym.

Oryginalną własną koncepcję interpretacji słownej tekstu przedstawiła Anna Leszczyńska – nauczycielka z Polski, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dla nauczania w kijowskiej Sobotniej Szkole Języka Polskiego przy ZPU.

Wśród czytających byli też nasi nauczyciele: laureatka tegorocznego dyktanda z języka polskiego Iwanna Cerkowniak, Łarysa Bułanowa oraz wolontariusz z Polski Stefan Wieloch.

Na wiele różnych sposobów czytali Sienkiewicza wszyscy - licznie zgromadzona młodzież z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy ZPU w Kijowie wraz z jej dyrektorką Łesią Jermak, dorośli i zaproszeni Goście.

Oczywiście fragment wybitnej powieści przeczytał też Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, który na zakończenie czytania podziękował wszystkim za tak liczny udział w spotkaniu przeprowadzonym pod patronatem ZPU.

Po uroczystości czytania powieści, w gronie osób związanych z nauczaniem języka polskiego długo jeszcze toczyły się rozmowy przy kawie dotyczące bieżących spraw w szkolnictwie i działań edukacyjnych na przyszłość.

Stefan WIELOCH

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України