Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
„Patron polsko-ukraińskiego pojednania”
Ulica i mural Jana Pawła II w Kijowie

15 października w Kijowie w podniosłej i radosnej atmosferze nastąpiło oficjalne otwarcie ulicy Jana Pawła II oraz odsłonięcie muralu z Jego wizerunkiem, na jednym z budynków przy tej ulicy.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele św. Mikołaja, którą koncelebrowali: biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywyckyj i władyka Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej - arcybiskup większy kijowsko-halicki - Światosław Szewczuk.

W kościele, z ust biskupa Krywyckiego, zabrzmiały słowa Ojca Świętego wypowiedziane we Lwowie 26 czerwca 2005 roku, podczas Jego pielgrzymki na Ukrainę: „Niech przebaczenie — udzielone i uzyskane — rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”.


Uroczystość otwarcia prowadził ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło

Ukraiński duchowny arcybiskup Szewczuk nazwał Jana Pawła II „patronem pojednania polsko-ukraińskiego”. „Chciałbym życzyć mieszkańcom Kijowa, by nie tylko chodzili po ulicy imienia Jana Pawła II, ale też żeby podążali drogą, którą nam wskazał. Ten papież burzył mury, które rozdzielały Europę i budował jedność między krajami i narodami. Sądzę, że swym dziełem wzmacniania godności człowieka Jan Paweł II dał też natchnienie Rewolucji Godności na Ukrainie – mówił abp Szewczuk, przypominając wydarzenia z przełomu lat 2013 i 2014.

W ceremonii oficjalnego otwarcia ulicy, przy licznie zgromadzonej publiczności, wzięli udział: Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, pierwszy sekretarz nuncjatury apostolskiej na Ukrainie Monsignor Joseph Grech, poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, przewodniczący administracji peczerskiej dzielnicy stolicy Serhij Martyńczuk. Obecni byli również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Kijowie, deputowani Rady Najwyższej: Mustafa Dżemilew i Mykoła Kniażyckyj, przedstawiciele władz miasta i społeczności polskiej Kijowa, dziennikarze prasowi i telewizyjni.


Monsignor Joseph Grech - I sekretarz nuncjatury apostolskiej na Ukrainie odczytał posłanie z Watykanu

Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło w swoim wystąpieniu uwypuklił bezprecedensową rolę Papieża Jana Pawła II, jaką odegrał on w dziele upadku komunistycznej ideologii, w tworzeniu nowej Europy, jak też w relacjach polsko-ukraińskich, dla których Jego słowa wypowiedziane kiedyś na ziemi ukraińskiej powinny służyć drogowskazem.

Ojciec święty Franciszek wysoko ocenił i pobłogosławił inicjatywę upamiętnienia postaci Świętego Jana Pawła II i wyraził życzenie: „ by jasny przykład nauczania niezapomnianego papieża stał się zachętą, byście nadal podążali drogą chrześcijańskiego służenia bliźniemu”.


Przemawia jeden z inicjatorów i realizatorów projektu - prezes Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie Piotr Ciarkowski (L)

W przesłaniu, które w imieniu papieża Franciszka skierował do uczestników wydarzenia watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, odczytanym na uroczystości przez pierwszego sekretarza nuncjatury apostolskiej na Ukrainie Monsignor Josepha Grecha czytamy m. in.:

«Будучи першим Папою слов’янином, святий Іван Павло ІІ виконав – у тих історичних умовах, які характеризували його понтифікат – визначаючу роль не лише для життя Церкви, але також для шляху розвитку світової історії та зокрема європейської. Прикладом цього є візит, який він здійснив до України. Це був твердий намір Святішого Отця розпочати, а згодом укріпити, процес послаблення напружень та братерства між країною його походження, Польщею, та Українською землею, які в минулому були поділені історичними, часто драматичними подіями. […] „Нехай заступництво та приклад Святого Івана Павла ІІ стануть вагомим внеском для забезпечення солідарної, єдиної, гармонійної України, яка поважає різноманіття, та активно і чесно зосереджена на підтримці спільного блага».

Poseł na sejm Marcin Porzucek odczytał list przewodniczącej sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Anny Schmidt-Rodziewicz, gdzie m.in. zaznacza się:
„Ukraina ma oczywiste powołanie europejskie, dodatkowo podkreślone przez chrześcijańskie korzenie waszej kultury. Życzę wam, aby te korzenie umocniły jedność waszego narodu, wspomagając reformy, jakich dokonujecie [...]. Niech Wasza ziemia nadal wypełnia tę szlachetną misję, zachowując dumę, którą wyraził poeta  - „Nie ma na świecie innej Ukrainy, nie ma innego Dniepru. Narodzie zamieszkujący tę ziemię nie zapomnij o tym”.  Niech testament św. Jana Pawła II będzie źródłem siły dla lokalnej społeczności i budulcem jej tożsamości”.

W ramach dekomunizacji zmiana patrona ulicy (wcześniej był nim Patrice Lumumba) w znacznym stopniu nastąpiła dzięki staraniom miejscowych Polaków, zrzeszonych w organizacjach stolicy i  po niemal dwuletnich staraniach Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie. Polscy przedsiębiorcy nie tylko współinicjowali i finansowali przedsięwzięcie, lecz załatwili również niełatwą formalną procedurę zmiany nazwy ulicy.

Powszechnie znana z charytatywnych poczynań firma „Plastics Ukraina”, na czele z dyrektorem Ireneuszem Derek, sfinansowała i wykonała 150 tablic z nową nazwą ulicy.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie Piotr Ciarkowski dziękując za okazane wsparcie osobiście Prezydentowi Kijowa i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej idei zaznaczył: „Myślę, że dzisiejsze wydarzenie będzie kolejnym krokiem do zbliżenia naszych narodów, a słowa, które zabrzmiały dziś o tym, że Jan Paweł II jest patronem polsko-ukraińskich stosunków zapadną każdemu z nas głęboko do serca”.

Imię Jana Pawła II na Ukrainie noszą dziś też ulice w Chmielnickim, Iwano-Frankowsku, Winnicy i Żytomierzu.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України