Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Razem chrońmy środowisko
„Wtedy się wodę szanuje, kiedy jej w studni zabraknie”


Uroczyste otwarcie konferencji

„Prawda jest taka, że w wyniku stałego oddziaływania antropogenicznego i nieustanego wzrostu populacji Ziemi równie nieugięcie następuje degradacja naturalnych rezerwuarów wodnych, będących głównymi źródłami wody - nie tylko pitnej, ale także wykorzystywanej do użytku domowego i przemysłowego”.

Taką niewesołą prawidłowość zasygnalizował pierwszy vice-rektor KPI Jurij Jakimenko otwierając V Międzynarodową Konferencję Naukową i Praktyczną zatytułowaną: „Czysta Woda. Aspekty fundamentalne, stosowane i przemysłowe”.

W konferencji, której obrady w dniach 26-27 listopada br. toczyły się w murach Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Politechnika Kijowska” wzięli udział nie tylko naukowcy z uniwersytetów, instytucji badawczych i akademickich i przedsiębiorstw innowacyjnych Ukrainy, ale także odpowiednich instytucji w Polsce, USA, Słowacji i Rosji.


Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie
prof. dr hab. Henryk Sobczuk w rozmowie z jednym ze współinicjatorów pierwszej konferencji „Czysta Woda” prof. dr hab. Dmytrom Stepowykom

Wspólnie z uczelnią kijowską (KPI) konferencję przygotowali: Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Katedra JUNESKO, Park Naukowy „Politechnika Kijowska”, Ukraińsko-Polskie Centrum NTUU "KPI", Politechnika Lubelska, Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (Lublin), Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo „Technologie przyrody” (Alczewsk).

Uczestnicy forum rozważali kwestie zgrupowane w trzech sekcjach: „Technologie oczyszczania wód naturalnych. Techniczne aspekty zaopatrzenia w wodę”, „Wpływ ścieków na środowisko. Monitorowanie i prognozowanie stanu naturalnych zbiorników wody w warunkach intensywnego spożycia wody”, „Technologia oczyszczania ścieków, utylizacja osadów i uzyskiwanie z nich energii. Aspekty biologiczne i biochemiczne”.

Ogółem, w tym naukowo-praktycznym forum, sprzyjającym wypracowaniu mechanizmów współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, przemysłu i edukacji uczestniczyło ponad 125 naukowców, doktorantów, przedstawicieli struktur biznesowych.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України