Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Polskie akcenty w stołecznej bibliotece
Piękny Jubileusz Kijowskiej Biblioteki Publicznej noszącej imię polskiego wieszcza


W ten świąteczny dzień Biblioteka im . A. Mickiewicza spotykała swoich gości tradycyjnym chlebem i solą

26 października br w Kijowie w uroczystej atmosferze obchodzono 65. rocznicę założenia stołecznej biblioteki noszącej dziś imię Adama Mickiewicza.

W ten świąteczny dzień Biblioteka spotkała swoich gości tradycyjnym chlebem i solą i ciekawym patriotycznym programem artystycznym, w którym zarówno ukraińskie jak i polskie, ludowe i współczesne utwory poetyckie, instrumentalne i wokalne. I to nie jest przypadkowe, bo odbywało się to w gościnnych murach jednej z najstarszych bibliotek w Kijowie, gdzie od ponad ćwierćwiecza, prowadzone są różnorodne imprezy i na swoich posiedzeniach spotykają się członkowie jednej z najstarszych polskich stowarzyszeń w Kijowie, które również nosi imię wielkiego polskiego poety


Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko przekazał na ręce dyrektora biblioteki im. A. Mickiewicza Tetjany Jewchomiszcz Dyplom Uznania

W gościnnych progach tej placówki społecznicy z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza organizują konferencje naukowe, prezentacje, tematyczne wieczory i obchodzą tradycyjne polskie święta.
Tego wieczoru wypowiedziano mnóstwo słów wdzięczności i dobrych życzeń dalszych sukcesów od licznych gości, przybyłych na Jubileusz na zaproszenie dyrektor biblioteki – Tetiany Jewhomiszcz, w tym od przedstawicieli władz miasta Kijowa, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, instytucji kultury.


Prezes najstarszego w Kijowie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza w Kijowie Irena Gilowa w serdecznie podziękowała dyrekcji Biblioteki za wieloletnią owocną współpracę

Szczególne wyrazy podziękowania za wieloletnią owocną i pożyteczną współpracę zabrzmiały od prezes Stowarzyszenia Ireny Gilowej. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Konsul Generalny RP w Kijowie Tomasz Dederko oraz attaché ds. konsularnych Iga Kaca, którzy w serdecznych słowach złożyli gratulacje i wręczyli prezenty wszystkim współpracownikom Biblioteki.

Spotkanie było znakomitą okazją integracji polskiej i ukraińskiej społeczności Kijowa.

Życzymy  Kijowskiej Bibliotece im. Adama Mickiewicza 100 lat!

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України