Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2017
Szczególnie uzdolnieni
XI ZJAZD ABSOLWENTÓW POLSKICH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH


Artystycznym elementem programu był koncert fortepianowy przeprowadzony w gmachu Ambasady RP w Kijowie

W trzydniowym zjeździe (26-28 października br.) uczestniczyli w Kijowie absolwenci polskich programów stypendialnych z całej Ukrainy. Jest to cykliczna inicjatywa Ambasady RP na Ukrainie, która po raz pierwszy została zorganizowana 11 lat temu, w roku im. Jerzego Giedroycia.

Absolwenci - to młodzi artyści, muzycy, malarze, którzy rozwijali swój warsztat w oparciu m. in. o udział w Programie Gaude Polonia; politolodzy, którzy uczestniczyli w różnych programach Studium Europy Wschodniej, jak również młodzi ludzie z Programu Banacha, pozwalającego za darmo studiować przez kolejne lata w Polsce, na polskich uczelniach, które sami wybrali. Studiować mogli dlatego, że okazali się najlepsi!


Podczas otwarcia Zjazdu

Dla absolwentów tegorocznego Zjazdu przygotowano atrakcyjny i urozmaicony program.

Na początku odbyło się spotkanie przedstawicieli programów stypendialnych z Zarządem Stowarzyszenia Ukraińskiej Grupy Regionalnej Absolwentów Kolegium Europejskiego nt. integracji stypendystów.

Wśród honorowych gości Zjazdu był z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Marek Kuberski.


Występują absolwenci Roksana HYSA (fortepian) i Andrij OLENYN (wokal)

Inaugurując przedsięwzięcie, radca Ambasady RP na Ukrainie ds. współpracy naukowo-oświatowej Emilia Jasiuk podkreśliła: „Dzisiejsze wydarzenie ma na celu integrację środowiska ukraińskich absolwentów polskich programów stypendialnych i jego założeniem jest zaprezentowanie najlepszych dokonań ukraińskich absolwentów, którzy po powrocie z programów stypendialnych zrealizowali konkretne projekty w najróżniejszych dziedzinach. Często są to projekty współrealizowane z partnerami polskimi, bardzo ważne dla wzajemnych relacji, dla zacieśnienia kontaktów między naszymi społeczeństwami, między środowiskami w określonych specjalnościach”.

W ostatni dzień pracy Zjazdu na Scenie Kameralnej Teatru im. Iwana Franki w dynamicznej i bezpośredniej atmosferze absolwenci zaprezentowali swoje osiągnięcia z różnorodnych płaszczyzn współpracy z Polską.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України